Festivalregels

HOUD REKENING MET HET WEER!

Alhoewel alle optredens en workshops zijn overdekt in een tent of in een vaste locatie. Maar je hebt natuurlijk wel veel meer te maken met de weersomstandigheden. Dus houd daar rekening mee bij je kledingkeuze.

ETEN EN DRINKEN!

Het Festival start om 13.00 uur en gaat door tot ongeveer 21.30 uur. Het toegangsticket is inclusief munten voor eten en drinken.

PARKEREN

Uiteraard zorgen we voor goede parkeerplekken voor iedereen die een parkeerticket besteld heeft. Als je besluit om te parkeren op andere plekken dan is dat uiteraard je eigen verantwoordelijkheid.

ANDERE REGELS

Er mag veel op Het Grootste Kennisfestival van Nederland, maar om het voor iedereen leuk te houden, vragen we iedereen zich aan de volgende regels te houden. Veel van de regels zijn natuurlijk voor de hand liggend maar we noemen ze voor de zekerheid toch nog een keer:

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

Bij twijfel over leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie. .

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: film- en andere professionele opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, harddrugs, softdrugs in grotere hoeveelheid dan wettelijk gedoogd, glaswerk, blik, plastic flessen,(vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Kleine wegwerpcamera’s en amateur-apparatuur is o.v.b. toegestaan.

De organisatie kan personen de toegang weigeren of verwijderen van locaties.

Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.

Het betreden van locatie(s) en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal / vermissing verstaan.

Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op Het Festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.

Mocht je nog vragen hebben waarop onze huisregels geen antwoord bieden, neem dan contact met ons op. Wij wensen je een geweldig festival toe.