Het grootste kennisfestival van noord nederland

Koop
Tickets

15 september 2022

13.00 - 21.00 uur

Groningen

50 sprekers | 5 ARTIESTEN | 8 podia | Food & drinks

Innovatief organiseren

Het Kennisfestival 2022 heeft als thema Innovatief Organiseren. Dus hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie, je team en jezelf en je medewerkers of collega’s klaar zijn voor de uitdagingen die nu en in de toekomst op jullie afkomen. En hoe blijf je daarin innoveren en ontwikkelen.

Dat betekent een nieuwe balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden. Want een organisatie wat alleen op de wereld is om geld te verdienen heeft op langere termijn geen bestaansrecht meer.

Op het Kennisfestival willen we nieuwe inzichten, verhalen, praktijkvoorbeelden en handvaten en methoden delen om je als organisatie, team en persoon te ontwikkelen en verbeteren. Dwars door branches en vakgebieden.

Met thema’s als: persoonlijk leiderschap, bestuurlijke vernieuwing en nieuwe democratie, slimmer werken, co-creatie, technologische ontwikkeling en succesvol veranderen. En met volop aandacht voor menselijk maat(werk).

Natuurlijk laten we ons inspireren door het onderzoek van Henk Volberda naar succesvolle innovatieve organisaties. Uit dat onderzoek blijkt dat nieuwe technologische ontwikkelingen maar in beperkte mate (25%) het innovatiesucces van organisaties bepaalt. Het vermogen van organisaties om technologische kennis daadwerkelijk toe te passen (de factor mens dus) vormt een nog belangrijkere bron van echte innovatie (75%). Deze sociale innovatie bestaat uit de volgende onderdelen: zelforganisatie, dienend leiderschap, slimmer werken en co-creatie. Want organisaties die sociale innovatie serieus nemen, doen het op tal van prestatiemaatstaven beter dan organisaties die nauwelijks aan sociale innovatie doen.

De gedachte erachter

Het Grootste Kennisfestival is nu al weer 7 jaar geleden ontstaan op het ‘muziek’ festival Lowlands in Biddinghuizen. Het was zondagochtend toen de oprichters Kornelis Wetsema en Rudie Jansman luisterden naar een band in een van de tenten. Verbaasd keken zij op toen twee vrienden besloten een lezing van Peter-Paul Verbeek, hoogleraar filosofie van mens en techniek, te bezoeken.

De twee ondernemers hadden deze man kort daarvoor horen spreken en waren enthousiast over zijn verhaal, maar om nu tijdens Lowlands naar een lezing te gaan, zagen ze eigenlijk niet zo zitten. Daarom bleven ze bij de band en begonnen spontaan een brainstormsessie. ,,Binnen vijf minuten ontstond het idee voor een soort Lowlands van de kennis. En congres in de vorm van een festival. Met sprekers, workshops, dialogen en performances van bevlogen deskundigen. Een speels festival met theater, muziek, eten en drinken.”

Een kennisplatform met verhalen vanuit de theorie en de praktijk. Want iedere verandering begint met een goed verhaal. En platform voor mensen die willen vernieuwen. Waar ze inspiratie, handvatten en ideeën kunnen opdoen en gelijkgezinden ontmoeten. Niet voor mensen die moeten, maar voor mensen die willen. Want alleen die hebben het lef en de energie om echt iets te veranderen.

Echte vernieuwing komt juist vaak van buiten. En dat is een goede reden om vooral ook naar buiten te kijken, over alle schuttingen heen. Te dwalen door ’kennisland’ en onverwachts inzichten tegen te komen, die je echt helpen. Daarom ook de vorm van een festival. Omdat de vorm naadloos moet aansluiten bij het doel van een event. Zodat je lekker kan dwalen en vanuit het blokkenschema je eigen route kan bepalen. Om verrast te worden.

Word partner van Het Grootste Kennisfestival 2023 in Breda

Naam

Interesse in een Eigen kennisfestival?

Neem contact op