Masterclasses

Naam Spreker

NAAR EEN DATA GEDREVEN CULTUUR; HOE DAN?

“Wij werken hier in alles datagedreven”. Natuurlijk, maar hoe werkt dat dan echt? Kun je alle beslissingen die je neemt dan baseren op data? Of heb je hierin ook nog een onderbuik die je laat spreken? De vraag is hoe je een organisatie vormt die ‘echt’ datagedreven werkt. Waarin mensen het eigenaarschap nemen voor de data die ze creëren en de kwaliteit hiervan. Echt datagedreven werken vraagt om een verandering in houding en gedrag.
info-button2.png