Rijnlands Organiseren begint bij de vakmensen in de voorste linie, want zij hebben de inhoudelijke kennis. De professionals organiseren vooral zichzelf, al dan niet in de vorm van zelfsturende teams. Stafdiensten en beleidsmedewerkers ondersteunen hen daarbij: de organisatie is er voor de vakmensen, niet andersom. Leidinggevenden inspireren, weten de bedoeling van de organisatie op een aansprekende wijze over te brengen, faciliteren de professionals en helpen de medewerkers en de teams in hun ontwikkeling en zelf-organiserend vermogen.

Benieuwd hoe dit werkt, Rijnlands Organiseren? Hoe je het aanpakt als je ook zo wil gaan werken met je organisatie? Hoe je de menselijke maat weer terugbrengt in de organisatie? Welke hobbels je daarbij tegenkomt? Hoe je die tegenslagen overwint?
Hieronder vind je tal van sprekers rond het Rijnlandse denken en interactieve sessies rond het Rijnlands doen in de praktijk die een bijdage leveren aan Het Grootste Kennisfestival.