het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

HAVENKWARTIER DEVENTER

11 JuNi 2020 | 13:00 - 22:00 uur

85 sprekers | 10 ARTIESTEN | 16 podia | Food & drinks

Podium

PIKNIK (Rijnlandplein)

-

Agoraonderwijs

Nieuwsgierigheid als basis voor autonoom leren

Een school zonder klassen, zonder lessen en roosters, zonder huiswerk en toetsen en zonder meesters en juffen! Agora Roermond biedt een radicale vorm van gepersonaliseerd leren voor leerlingen van alle niveaus (vmbo, havo, vwo) bij elkaar. In overleg met hun coach kiezen de kinderen zelf wat ze tijdens onderzoeksprojecten (challenges) onderzoeken. Enkele leerlingen en coaches komen vertellen hoe het werkt.

“Bij Agora Roermond geloven we dat mensen wel willen leren, maar niet onderwezen willen worden en dat het reguliere onderwijssysteem eerder de oorzaak is van veel leerproblemen dan dat het er een oplossing voor biedt.”

Agora Roermond is in 2014 van start gegaan en heeft de eerste diploma’s kunnen uitreiken. Ook de Onderwijsinspectie is tevreden over deze vergaande onderwijsvernieuwing. Inmiddels zijn er negen andere scholen die het Limburgse voorbeeld volgen, waarvan één in Leuven (België).

“Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf”

Galileo Galilei

THEMA'S: |

Partners

Het Grootste Kennisfestival van Nederland is verplaatst naar

24 September 2020

Reeds gekochte kaarten blijven geldig