het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

Oude-binnenstad deventer

16 september 2021 | 10.00 - 18.00 uur

65 sprekers | 5 ARTIESTEN | 10 podia | Food & drinks

Podium

11:10 - 11:50

-

Break-out Team

Samen beweging brengen #hoe dan?

Als team van onafhankelijke denkers en doeners delen we dezelfde ambities in het herstel. Net als veel andere burgers in alle lagen en sectoren van onze samenleving ervaren wij dat het helemaal niet eenvoudig is om samen stappen te zetten. Een gedeelde drive maakt onze groep niet vanzelfsprekend tot een team dat betekenisvol beweging brengt. Daarvoor is heel veel en hard werk nodig, het vermogen om constructief conflict aan te gaan, verschillen te respecteren, expertises te erkennen, en flexibel organiseren. Zoals dat ook geldt in iedere buurt, elk dorp of stad, of bij vraagstukken die spelen op nationale of mondiale schaal. In mei startte het Break-out Team. Waar staan we nu? En hoe kijken we naar de manier waarop we samen beweging brengen.

Op het podium van de Grote Bergkerk in Deventer deelt een aantal vertegenwoordigers vanuit en namens het Break-out team ervaringen en inzichten. Het doel: Anderen te inspireren de handschoen op te pakken en zich ook in te zetten voor beweging op welke schaal dan ook.

Het Break-out Team

Het Break-out Team vormt informeel, organisch & werkend vanuit persoonlijke betrokkenheid, vertrouwen en nieuwsgierigheid een lerend en creërend netwerk, waarbij iedereen spreekt op persoonlijke titel en vanuit zijn eigen expertise. De teamleden denken na over de weeffouten in ons huidige systeem en onderzoeken nieuwe manieren in de praktijk zodat de Corona-crisis als versnelling gebruikt kan worden om de samenleving anders in te richten. Samen met een stevige achterban is het Team onderweg naar een inrichting die past bij de waarden die leidend zouden moeten zijn in een duurzame, inclusieve, democratische post-Corona samenleving. Ze verzamelen, genereren, bedenken en delen hiertoe ideeën en strategieën. Ook op Het Kennisfestival in Deventer dus.

11 actiepunten

De 11 actiepunten uit het manifest aan de hand waarvan de dialoog-sessies worden ingevuld zijn:

 1. Zet concrete stappen naar nieuwe, meer directe vormen van democratie.
 2. Stimuleer een nieuwe, duurzame en regionale economie.
 3. Verander het onderwijs, gericht op een nieuwe samenleving en economie.
 4. Waardeer en Stimuleer de kracht van kunst en cultuur.
 5. Stimuleer en bouw voort op vertrouwen en verantwoordelijkheid.
 6. Verander de gezondheidszorg vanuit leerervaringen van de crisis.
 7. Differentieer in steunpakketten van de staat.
 8. Werk hard aan een inclusieve economie en stimuleer sociaal ondernemerschap.
 9. Stimuleer digitaal het zelfsturend en zelfcorrigerend vermogen van mensen.
 10. Richt steden en wijken anders en duurzaam in.
 11. Werk hard aan een inclusieve samenleving.

Zoek de verdieping op met een online masterclass

Partners