het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

Oude-binnenstad deventer

16 september 2021 | 10.00 - 18.00 uur

65 sprekers | 5 ARTIESTEN | 10 podia | Food & drinks

Podium

Powered by Pentascope & BreakOutTeam

13:30 - 14:10

13:30

-

14:10

Chantal Suisse-Runne

Break Out Team sessie: constructief clashen

We hebben allemaal wel eens te maken met onenigheid. Of het nu is tussen partners, familieleden of vrienden. In het klaslokaal, het politieke debat of in de zakelijke context. Geïnspireerd door mijn persoonlijke ontmoetingen en ervaringen als sociaal ondernemer op het gebied van diversiteit en inclusie en het omgaan gaan met polarisatie, ontwikkelde ik een methode voor het onderwijs genaamd Effectief Nuanceren. Want waarom zegt die ander wat hij zegt en dan nog wel op zo’n toon? Waarom discrimineren mensen? Wat maakt dat jongeren (en zij niet alleen) wel complottheorieën aanhangen via Youtube, maar reguliere media mijden? Hoe zet je daar een beeld naast? Wat zit er achter grensoverschrijdende opmerkingen? Wat gebeurt er als je echt luistert en je oordeel even uitstelt? Waar zit eigenlijk de pijn? En ultiem: hoe komen we van een of/of naar een en/en samenleving waarin we de verschillen verbinden? Dat en meer bespreek ik graag met jullie in deze sessie!

Chantal Suissa-Runne is gedreven enthousiast en creatief. Public speaker, adviseur, trainer, moderator en pas tevreden wanneer zij het gevoel heeft 100% te hebben gegeven aan een opdracht of project. Ze is een netwerker van  nature en bouwt bruggen in woord en daad. Terwijl ze ernaar streeft de beste versie van zichzelf te worden, is het ook haar missie anderen daartoe  te inspireren. Zij is overtuigd van de kracht van diversiteit en inclusie voor iedere organisatie. In het spreken met in plaats van over mensen en de kracht van representatie. Of in haar woorden:“If you are not at the table, you are on the menu”.

Onvermijdelijke conflicten uit de weg gaan levert weinig op, die kun je beter transformeren. Daartoe heeft ze zelf methodes ontwikkeld zoals Effectief Nuanceren, Verantwoord Clashen en zich ook bekwaamd in bestaande methodes zoals Deep Democracy.

Meer weten over Chantal: http://chantalsuissa.com/

https://www.linkedin.com/in/chantal-suissa-71aa369/

Het Break Out Team

De teamleden van Het Break Out Team denken na over de weeffouten in ons huidige systeem en onderzoeken nieuwe manieren in de praktijk zodat de Corona-crisis als versnelling gebruikt kan worden om de samenleving anders in te richten. Samen met een stevige achterban is het Team onderweg naar een inrichting die past bij de waarden die leidend zouden moeten zijn in een duurzame, inclusieve, democratische post-Corona samenleving. Ze verzamelen, genereren, bedenken en delen hiertoe ideeën en strategieën. Ook op Het Kennisfestival in Deventer dus.

THEMA'S:

Zoek de verdieping op met een online masterclass

Partners