het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

HAVENKWARTIER DEVENTER

11 JuNi 2020

85 sprekers | 10 ARTIESTEN | 16 podia | Food & drinks

Podium

Loods

-

De overheid van Morgen

Concrete stappen

Burgers verwachten een transparante en toegankelijke overheid. Dit vraagt veel van gemeenten en andere overheidsorganisaties: samenwerken met andere organisaties om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden, datagedreven werken en de dienstverlening op zo’n manier inrichten dat de burger écht centraal staat. Met interactieve en visuele werkvormen gaan we met deelnemers aan de slag om concrete stappen te zetten om te bouwen aan de overheid van Morgen. Zo gaan we onder andere aan de slag met onze klantreismethode.

In de zorg, overheid en het onderwijs ervaren organisaties dagelijks de druk om zich aan te passen aan de veranderende omgeving. Het vraagt elke dag slimmer, beter en innovatief te organiseren om voorbereid te zijn op de toekomst. Morgens begeleidt organisaties, teams en medewerkers bij het verbeteren van processen, samenwerking, prestaties en structuur. Dit doen we door de inzet van sprankelende werkvormen waarmee we mensen in beweging krijgen en concrete resultaten bereiken.

Op het Morgenspodium willen we laten zien dat veranderen leuk en inspirerend mag zijn. Inhoudelijke veranderopgaven verbinden we aan interactieve en inspirerende methoden, zoals ‘Liberating Structures’. ‘Liberating Structures‘ zijn structuren die voldoende vrijheid geven, zodat er ruimte voor innovatie kan ontstaan. Tegelijkertijd bieden ze kaders die zorgen dat iedereen betrokken is en de beoogde uitkomst wordt behaald.

Partners