het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

Oude-binnenstad deventer

16 september 2021 | 10.00 - 18.00 uur

65 sprekers | 5 ARTIESTEN | 10 podia | Food & drinks

Podium

17:00 - 17:40

-

De Rijnlander in jou

Op zoek naar je eigen drijfveren

Hij is een frisdenker en daagt de status-quo uit. Altijd op zoek naar ongebruikt potentieel met als motto ‘anders kijken, meer zien’. Rob Fijlstra noemt zich organisatie-activist. Hij is er heilig van overtuigd dat de beweging naar zelfmanagement, betekenis en gedeelde doelen een onontkoombare is. Het tempo van ontwikkeling kan verschillen, maar de richting is een gegeven.

Zoals hij het zelf omschrijft: “Wie vernieuwing nastreeft laat zich leiden door wat nodig is, niet door wat haalbaar is. Het top-down denken wordt verlaten. Daarvoor in de plaats komen zelfonderzoek/zelfkennis en de enorme kracht van gedeelde idealen, vertrouwen en zielsverwantschap. Maar het leven is geen generale repetitie. Het gaat om principiële keuzen tussen aanpassen en vernieuwen, tussen manipuleren en confronteren, tussen schijnheiligheid en waarachtigheid. Het vraagt moed en durf je eigen weg te gaan, zo nodig tegen de stroom in.”

Rob is adviseur, intervisie-begeleider, klankbord en begeleider van werkconferenties. En (mede)auteur van boeken als ‘Nooit meer sjoemelen’, ‘Vandaag doen wat morgen nodig is’ en ‘Risicovreugde – Een pleidooi voor gelijkwaardigheid in leiderschap’. Op een energieke en prikkelende manier neemt hij je in deze workshop mee in een zoektocht naar jezelf. Naar je eigen drijfveren, naar de Rijnlander in jezelf.

 

Zoek de verdieping op met een online masterclass

Partners