het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

HAVENKWARTIER DEVENTER

11 JuNi 2020

85 sprekers | 10 ARTIESTEN | 16 podia | Food & drinks

Podium

Loods

-

De zorg van Morgen

Hoe zorgorganisaties zich klaar kunnen stomen

In de zorg zijn disruptie, digitalisering, netwerksamenwerking de buzzwords. We zien zorgorganisaties hard werken aan verbeteringen op allerlei vlakken. Verbeteringen als gevolg van fusies, van veranderende omstandigheden in wet- en regelgeving, technologische innovaties, druk op kosten en personeelstekort. Het voorsorteren op grootschalige, technologische, veranderingen of – als gevolg daarvan – marktverandering, komt in de langdurige zorg en in de ziekenhuiszorg nog onvoldoende van de grond. Tijdens de zorg van Morgen gaan we op een creatieve manier in op de vraag hoe zorgorganisaties zich klaar kunnen stomen voor de uitdagingen van Morgen.

In de zorg, overheid en het onderwijs ervaren organisaties dagelijks de druk om zich aan te passen aan de veranderende omgeving. Het vraagt elke dag slimmer, beter en innovatief te organiseren om voorbereid te zijn op de toekomst. Morgens begeleidt organisaties, teams en medewerkers bij het verbeteren van processen, samenwerking, prestaties en structuur. Dit doen we door de inzet van sprankelende werkvormen waarmee we mensen in beweging krijgen en concrete resultaten bereiken.

Op het Morgenspodium willen we laten zien dat veranderen leuk en inspirerend mag zijn. Inhoudelijke veranderopgaven verbinden we aan interactieve en inspirerende methoden, zoals ‘Liberating Structures’. ‘Liberating Structures‘ zijn structuren die voldoende vrijheid geven, zodat er ruimte voor innovatie kan ontstaan. Tegelijkertijd bieden ze kaders die zorgen dat iedereen betrokken is en de beoogde uitkomst wordt behaald.

Partners