het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

Oude-binnenstad deventer

16 september 2021 | 10.00 - 18.00 uur

65 sprekers | 5 ARTIESTEN | 10 podia | Food & drinks

Podium

Powered by Pentascope & BreakOutTeam

12:20 - 13:00

-

Evelien Ketelaar en Yolanda Eijgenstein

Break Out Team sessie: Onderwijs van morgen start nu!

Educatie biedt een weg naar de toekomst, ongeacht waar je vandaan komt. Het vormt een cruciale sleutel in de transformatie naar een betere wereld. Mondiaal worden we geconfronteerd met toenemende onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Onderwijs kan kinderen en jongeren in staat stellen daarmee om te gaan. Er zijn veel goede initiatieven van onderop die daar oog voor hebben en die daarin bovendien succesvol blijken. Er berust een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid bij ons allen om met behulp van deze initiatieven het fundament van ons onderwijs te bewegen en de systeemcrisis aan te pakken. Daarin moeten we samen leiderschap nemen. Evolutie is waardevol, maar niet langer voldoende: Er is een revolutie nodig! Maar wel een revolutie in verbinding, zonder te polariseren.

Onze open en eerlijke zienswijze beschouwen wij het onderwijs als een levend systeem. De generaties van nu en de toekomst verdienen het dat we samen durven opnieuw betekenis te geven aan een leven lang leren. Voor duurzaam samenleven is het nodig om de wisselwerking tussen mens & natuur centraal te stellen. We moeten een lerende cultuur bevorderen en hybride vormen van onderwijs faciliteren, investeren in professionals, durven kiezen voor een kerncurriculum. De kwaliteit van onderwijs vraagt om een ontwikkelingsgerichte benadering. De wereld is onze leeromgeving.

 

Yolanda

Yolanda is een veelzijdige zakenvrouw met een groot hart en een eigen verfrissende kijk op de wereld.

Ze is innovator op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en life long learning. Al meer dan 20 jaar faciliteert ze groepsdynamische processen bij bedrijven die beseffen dat het roer om moet, omdat ze vastlopen. Of omdat ze kansen zien om werkelijk te transformeren. Zij is een pionier in de discussies over ons Nederlandse onderwijsstelsel en maakt zich al jaren hard voor de grondwettelijke vrijheid van onderwijs waarin het kind daadwerkelijk centraal staat. Yolanda weet mensen uit te dagen om zich te ontwikkelen door het geven van oprechte aandacht en kritisch constructieve feedback, en door de ander écht te zien en te horen. Juist omdat ze alle mensen in elk systeem zo essentieel vindt. Met groepen werkt zij vanuit het principe van de generatieve dialoog, waarbij je samen met respect voor ieders perspectief op zoek gaat naar nieuwe inzichten die je als het ware met elkaar co-creëert. In haar handtekening staat: “elke dag lerend” een uitspraak die haar past als gegoten.

 

Meer over Yolanda en haar initiatieven vind je via https://movingleadership.nl/  en https://yolandaeijgenstein.nl/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eijgenstein/

 

Evelien

Evelien is een bevlogen en creatieve ondernemer in onderwijs, een stille motor achter diverse innovaties in leren, ontwikkelen en leiderschap. Evelien is een verbinder die gelooft in de kracht van samenwerken. Zij maakte de afgelopen jaren op verschillende manieren de weg vrij voor keten-doorbrekend en sector-overstijgend werken, met professionals, leerlingen en partners van buiten. De wisselwerking tussen onderwijs en samenleving stelt zij steeds centraal. Dit vanuit de overtuiging dat onderwijs de voedingsbodem vormt voor de maatschappij van nu en de toekomst én vice versa. Evelien werkt met aandacht voor de mens en is een voorvechter voor erkenning van professionaliteit, expertise in en inspraak vanuit het veld. Tegelijk spiegelt zij kritisch de leiders, professionals en anderen die betrokken zijn in en bij het onderwijs in het nemen van hun rol en verantwoordelijkheid om een ononderbroken ontwikkeling te realiseren. Zij is een constructieve sparringpartner die altijd opnieuw mogelijkheden vindt en benut om het onderwijs te bewegen. Wat haar kenmerkt: “ bedenk samen hoe het wél zou kunnen”.

Meer weten over Evelien en haar team : http://zie www.pesant.nl

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/

 

Break Out Team

De teamleden denken na over de weeffouten in ons huidige systeem en onderzoeken nieuwe manieren in de praktijk zodat de Corona-crisis als versnelling gebruikt kan worden om de samenleving anders in te richten. Samen met een stevige achterban is het Team onderweg naar een inrichting die past bij de waarden die leidend zouden moeten zijn in een duurzame, inclusieve, democratische post-Corona samenleving. Ze verzamelen, genereren, bedenken en delen hiertoe ideeën en strategieën. Ook op Het Kennisfestival in Deventer dus.

 

THEMA'S: |

Zoek de verdieping op met een online masterclass

Partners