het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

Oude-binnenstad deventer

16 september 2021 | 10.00 - 18.00 uur

65 sprekers | 5 ARTIESTEN | 10 podia | Food & drinks

Podium

Powered by Pentascope & BreakOutTeam

11:10 - 11:50

-

Gijs van Bilsen en Kathalijn Vergeer

Spelen in tijden van Crisis?

Spelen in tijden van crisis? Kan en mag dat wel? Wat als dat nu een manier is om juist in tijden van crisis om onszelf en de wereld om ons heen uit te vinden? Pentascope ziet seriousgaming als één van de manieren om beweging te brengen. Om onszelf en de wereld om ons heen opnieuw uit te vinden. En soms heb je daar een goede crisis voor nodig.

Spelen is namelijk de oudste manier van leren. Je leert erdoor wat wel en niet werkt, mag of kan. En vindt daarmee oplossingen voor vraagstukken van morgen. Zo stond door Covid-19 half maart ook voor Pentascope tijdelijk stil en ontstond er tussen onze collega’s letterlijk een afstand.

Gijs en Kathalijn nemen jullie in 40 minuten mee in hoe Pentascope in deze tijd niet alleen voor zichzelf, maar ook voor organisaties een manier vonden om de afstand te overbruggen en in verbinding te blijven met elkaar. Namelijk hun online escape room: overbrug de afstand. Want ook zij hebben de beperkingen én voordelen van samenwerken op afstand ervaren. Maar hebben deze juist voor hen laten werken en bieden voor organisaties een uitkomst voor het gevoel van saamhorigheid.  Hoe dan?

Spelenderwijs ontdekken de deelnemers in deze online escape room de mogelijkheden van online samenwerken, maar bovenal laat ze het ervaren dat ze ook op afstand nog steeds met elkaar kunnen lachen, leren én verbinden. Vooral de verschillende manieren waarop je als team binnen het spel met elkaar kon of moest communiceren zorgden ervoor dat mensen op creatieve wijze met elkaar in gesprek gingen.

Gijs en Kathalijn zijn erg benieuwd naar de vraagstukken van jullie waarop ingespeeld zou moeten worden.

Zoek de verdieping op met een online masterclass

Partners