het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

HAVENKWARTIER DEVENTER

11 JuNi 2020

85 sprekers | 10 ARTIESTEN | 16 podia | Food & drinks

Podium

Loods

-

Het onderwijs van Morgen

Direct aan de slag

Voor onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) is het zaak om continu mee te bewegen met de ontwikkelingen in het onderwijs én daarbuiten. Bij iedere onderwijsinstelling zijn thema’s als studiesucces, efficiënte onderwijslogistiek, studentgerichtheid, een leven lang ontwikkelen en de verbinding met het werkveld actueel. Door te bouwen aan een organisatie waar continu verbeteren in de haarvaten zit, worden bovenstaande uitdagingen kansen. Verbindend leiderschap, effectieve teamsamenwerking en eigenaarschap bij medewerkers zijn daar succesfactoren van. Op het Morgenspodium verdiepen we het thema een leven lang ontwikkelen en reiken we toepassingen aan waar deelnemers zelf direct mee aan de slag kunnen gaan.

In de zorg, overheid en het onderwijs ervaren organisaties dagelijks de druk om zich aan te passen aan de veranderende omgeving. Het vraagt elke dag slimmer, beter en innovatief te organiseren om voorbereid te zijn op de toekomst. Morgens begeleidt organisaties, teams en medewerkers bij het verbeteren van processen, samenwerking, prestaties en structuur. Dit doen we door de inzet van sprankelende werkvormen waarmee we mensen in beweging krijgen en concrete resultaten bereiken.

Op het Morgenspodium willen we laten zien dat veranderen leuk en inspirerend mag zijn. Inhoudelijke veranderopgaven verbinden we aan interactieve en inspirerende methoden, zoals ‘Liberating Structures’. ‘Liberating Structures‘ zijn structuren die voldoende vrijheid geven, zodat er ruimte voor innovatie kan ontstaan. Tegelijkertijd bieden ze kaders die zorgen dat iedereen betrokken is en de beoogde uitkomst wordt behaald.

Partners