het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

HAVENKWARTIER DEVENTER

11 JuNi 2020 | 13:00 - 22:00 uur

85 sprekers | 10 ARTIESTEN | 16 podia | Food & drinks

Podium

Rederij (Powered by Management Impact)

-

Innovatief organiseren

Innovatief Organiseren

Voor het programma van het kennisfestival hebben we ons laten inspireren door onderzoek van Henk Volberda en het programma is vormgegeven rondom zijn innovatieschijf van vijf (technologische ontwikkeling, zelforganisatie, dienend leiderschap, slimmer werken en co-creatie).

Alhoewel veel professionals denken dat het andersom is verklaart nieuwe technologische ontwikkelingen maar in beperkte mate (25%) het innovatiesucces van organisaties, zo blijkt uit dat onderzoek. Het vermogen van organisaties om technologische kennis daadwerkelijk toe te passen (de factor mens dus) vormt een nog belangrijkere bron van echte innovatie (75%). Deze sociale innovatie bestaat uit de volgende onderdelen: zelforganisatie, dienend leiderschap, slimmer werken en co-creatie. Want organisaties die sociale innovatie serieus nemen, doen het op tal van prestatiemaatstaven beter dan organisaties die nauwelijks aan sociale innovatie doen.

Zie ook https://www.managementimpact.nl/artikel/henk-volberdas-schijf-van-vijf/

of het interview dat we zelf met hem deden: https://www.hetgrootstekennisfestival.nl/interview/henk-volberda/

*onderzoek van Henk Volberda van de Amsterdam School of Business van de Universiteit van Amsterdam ten grondslag.

Partners

Het Grootste Kennisfestival van Nederland is verplaatst naar

24 September 2020

Reeds gekochte kaarten blijven geldig