het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

HAVENKWARTIER DEVENTER

11 JuNi 2020 | 13:00 - 22:00 uur

85 sprekers | 10 ARTIESTEN | 16 podia | Food & drinks

Podium

Theaterwagen Communicatie Lab

-

Nicoline Waanders en Monique Kroes

Werken met Netwerken

In de huidige tijd met complexe opgaven slaan we steeds vaker de handen ineen om samen tot resultaat te komen, over de grenzen van eigen organisaties heen. Dat  vraagt om andere vormen van samenwerking, meer vanuit gelijkwaardigheid en gezamenlijke ambities. In de training Werken met Netwerken gaan we in op wat deze vorm van samenwerking van ons vraagt. Welke rollen we  nodig hebben en je zelf kunt aannemen, hoe je samen met je netwerk alle  processtappen vitaal doorloopt en hoe je kunt herkennen welke dynamiek  in de groep aanwezig is. We laten je kennismaken met de achtergrond en het gedachtegoed van Werken met Netwerken en reiken praktisch toepasbare tools aan om zelf vaardiger te worden in netwerksamenwerking.

Nicoline Waanders (1962) is werkzaam bij de gemeente Assen als programmaleider organisatie ontwikkeling. Hier werkt ze met collega’s samen met de Change Studio (o.a. Daniël Wolfs en Arend Ardon) aan de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie van een meer hiërarchische organisatie naar een netwerkorganisatie. Daarin zijn elementen als (persoonlijk) leiderschap en veranderen vanuit wat er al aanwezig is belangrijke uitgangspunten. Naast haar werk bij de gemeente Assen heeft zij samen met Monique Kroes al enige jaren het organisatieadvies bureau “Eigentijds Veranderen”. Ze begeleiden organisaties bij samenwerkings- en transformatievraagstukken. Hierbij baseren ze zich op het gedachtengoed van Graves (waardendrives). Ook geven  ze trainingen. Onder andere op het gebied van netwerksamenwerking.

Monique Kroes (1964) is eveneens werkzaam bij de gemeente Assen als strategisch beleidsadviseur  op participatief werken en nieuwe democratie. Daarnaast werkt zij vanuit Assen voor de sociale agenda van het G40 netwerk. Voorheen werkte ze onder andere als programmamanager Opgroeien bij STAMM CMO Drenthe. Met een systeemdynamische blik begeleidt ze mensen en organisaties op hun leer- of ontwikkelvraag. Samen met Nicoline is ze eigenaar van “Eigentijds Veranderen”.

 

Partners

Het Grootste Kennisfestival van Nederland is verplaatst naar

24 September 2020

Reeds gekochte kaarten blijven geldig