het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

Oude-binnenstad deventer

16 september 2021 | 10.00 - 18.00 uur

65 sprekers | 5 ARTIESTEN | 10 podia | Food & drinks

Podium

11:10 - 11:50

-

Rijnlands voor dummies

Waarom het begint bij de vakmensen

Organisaties zitten gevangen in de systeemwereld van hiërarchie, regels en procedures. De aansluiting op de werkelijkheid, de leefwereld, ontbreekt en daarmee gaat ook de menselijke maat verloren.

Rijnlands organiseren begint juist bij die leefwereld, bij de professionals die met die leefwereld (en met elkaar) in verbinding staan. Ondersteunende diensten zorgen voor ondersteuning. Dus geen organisatie van boven en onder, met een uitgebreid organogram (de hark), maar een organisatie van voor en achter. Met in de frontlinie de vakmensen, al of niet in zelfsturende teams, die samen met andere vakmensen de werkgemeenschap vormen waar het echte werk wordt gedaan. Vanuit hun professionaliteit kunnen zij het best bepalen wat er gedaan moet worden, en hoe. Dat vraagt dus ook om vertrouwen binnen de organisatie.

Jaap Peters noemt zich organisatie-activist. Sinds het verschijnen van zijn boek ‘De Intensieve Menshouderij’ in 2004 geldt hij als een bekend voorvechter van het Rijnlands Model. Hij publiceerde onder andere ook ‘Bij welke reorganisatie werkt jij’, ‘Nieuw Europees Organiseren’ en samen met Mathieu Weggeman de trilogie van de Rijnland Boekjes, in 2019 nog eens samengevat in ‘Het Grote Rijnland Boekje’.

Jaap Peters zal het Rijnlands Model op hoofdlijnen uiteenzetten en vooral zichtbaar en tastbaar maken aan de hand van concrete voorbeelden en situaties. En hij zal aangeven hoe je in je eigen werk en organisatie op weg kunt gaan naar die Rijnlandse manier van denken en doen.

Zoek de verdieping op met een online masterclass

Partners