het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

HAVENKWARTIER DEVENTER

11 JuNi 2020 | 13:00 - 22:00 uur

85 sprekers | 10 ARTIESTEN | 16 podia | Food & drinks

Podium

Buitenpodium

-

Sociocratische Kringorganisatie Methode

Handvatten voor efficiënte win-win besluitvorming

Besluitvorming moeilijk in een Rijnlandse organisatie? Hoe zorg je voor een win-win tussen medewerkers in het primaire proces en de ondersteuning? En tussen de organisatie en de externe stakeholders zoals klanten, financiers en andere relevante partijen? Hoe combineer je participatie en zelforganisatie met leiding en hiërarchie, zonder al te verstrikt te raken in oeverloos polderen, zoeken naar consensus en Poolse landdagen?

De Sociocratische Kringorganisatiemethode is al 50 jaar in de praktijk beproefd, in zorginstellingen, bedrijven, scholen en woonprojecten. Ze gaat uit van gelijkwaardigheid in de besluitvorming en zet de gemeenschappelijke doelstelling voorop.

Tijdens deze workshop maak je kennis met een aantal praktische handvatten voor efficiënte win-win besluitvorming, uit de volle toolbox van deze methode. Zoals het vormgeven van vergaderingen, overleggen en besluitvormingsstructuren aan de hand van concrete formats en tips. Voor bijvoorbeeld besluitvormingsprincipes, de opzet van een agenda, de vergaderorde, gesprekstechnieken en de samenstelling van overleggen.

 

Partners

Het Grootste Kennisfestival van Nederland is verplaatst naar

24 September 2020

Reeds gekochte kaarten blijven geldig