het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

Oude-binnenstad deventer

16 september 2021 | 10.00 - 18.00 uur

65 sprekers | 5 ARTIESTEN | 10 podia | Food & drinks

Podium

13:30 - 14:10

-

Vrijmetselarij

Wat is dat precies?

De vrijmetselarij: een wereldwijde broederschap. Mannen met allerlei achtergronden ontmoeten elkaar wekelijks. Ze wisselen van gedachten over levensvragen en hun levensvisies. Ze zijn georganiseerd in zogenaamde loges. Deventer kent twee loges. Hoewel de rituelen geheim blijven word je in deze sessie meegenomen in de wereld van de vrijmetselarij. Wat is het? Hoe werkt het? En hoe blijft een eeuwenoude organisatie relevant in deze hectische tijden. Hoor het van een meester-vrijmetselaar zelf.

In een open en kwetsbaar tweegesprek met een oudere en jongere generatie wordt verkent waar de Vrijmetselaarij vandaan komt, maar vooral waar het volgens naar toe moet met met de organisatie. Waarom, voor wie en hoe zou Vrijmetselarij in de 21ste nog relevant zijn?

Van de website van de vrijmetselaars in Nederland:

Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. U wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U zoekt uw eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen.

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

Studio Vers bestuur vult een heel programma in het Deventer pand van de Vrijmetselarij. Leuk dus om 1 tijdsblok te wijden aan deze bijzondere organisatie zelf. Mis het niet.

Zoek de verdieping op met een online masterclass

Partners