het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

HAVENKWARTIER DEVENTER

11 JuNi 2020 | 13:00 - 22:00 uur

85 sprekers | 10 ARTIESTEN | 16 podia | Food & drinks

Zorghuizen Noord Nederland

Podium

PIKNIK (Rijnlandplein)

-

Zorghuizen Noord Nederland

Groots in kleinschaligheid

Na geruime tijd van voorbereiding is de Stichting Zorghuizen Noord Nederland van start gegaan met locaties in Leeuwarden en Wolvega (beide Friesland) en Wagenborgen (Groningen). Deze kleinschalige voorziening voor mensen met dementie stelt het welbevinden van de bewoners centraal. Met als motto: midden in de samenleving, en leven zoveel mogelijk als thuis.

Initiatiefnemer is Tietsjannie Hamstra, met 35 jaar ervaring in Verpleging & Verzorging. Van huis uit is zij verpleegkundige, later werkte ze als zorginhoudelijke bedrijfskundige in verpleeg- en verzorgingshuizen op MT niveau.

Zorghuizen Noord Nederland werkt vanuit Rijnlandse principes. Met zelfsturende teams van medewerkers, in constante dialoog met bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers en inzet van familie, vrienden en buren.

THEMA'S: | |

Partners

Het Grootste Kennisfestival van Nederland is verplaatst naar

24 September 2020

Reeds gekochte kaarten blijven geldig