het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

Oude-binnenstad deventer

16 september 2021 | 10.00 - 18.00 uur

65 sprekers | 5 ARTIESTEN | 10 podia | Food & drinks

Podium

Capaciteit: 45 pers.

14:40 - 15:20

14:40

-

15:20

Eva Kwakman

Rijnlands werken in het strafrecht

Eva Kwakman houdt van het strafrecht in het algemeen en van de rol van het Openbaar Ministerie in het bijzonder. De relatie tussen algemeen belang en individueel belang, tussen overheid en burger is daar in haar beleving het scherpst. Ze is dan ook Officier van Justitie in hart en nieren.

Daarnaast is ze ook veranderkundige en geeft leiding aan verandering en vorm aan ontwikkeling, binnen het OM maar ook met het netwerk daaromheen. Dat doet ze vanuit het Rijnlands denken en doen. Beginnen bij de bedoeling: samen met de betrokken professionals de eenvoud zoeken bij complexe en vaak multidimensionale thema’s. Vervolgens in beeld brengen wat nodig is om hun eigen en andermans vakmanschap optimaal te stutten en te versterken. En dat dan regelen. Kortom, vaardigheden bundelen en echte samenwerking tot stand brengen om concrete resultaten te boeken binnen een domein waarvan je dat niet in eerste instantie zou verwachten.

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door de mooie samenwerking met Slow Management Magazine.

Zoek de verdieping op met een online masterclass

Partners