het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

Oude-binnenstad deventer

16 september 2021 | 10.00 - 18.00 uur

65 sprekers | 5 ARTIESTEN | 10 podia | Food & drinks

Podium

Capaciteit: 50 pers.

14:40 - 15:20

14:40

-

15:20

Jack van der Veen en Michel van Buren

Regisseer de keten

Hoe blijf je wendbaar als organisatie? En hoe creëer je een gezond rendement voor je eigen organisatie en meerwaarde voor klanten, ketenpartners, werknemers en de maatschappij? Door te beseffen dat elke organisatie deel uitmaakt van een groter geheel en dat strategische samenwerking in de keten de sleutel is tot succes.

Een keten die op elkaar is ingespeeld en waarde centraal stelt, functioneert beter, sneller, goedkoper, duurzamer, en is innovatiever, klantvriendelijker en wendbaarder. De belangstelling voor ketensamenwerking en supply chain management sluit aan bij de wereldwijde verschuiving van een Angelsaksische, shareholdergedreven manier van zakendoen naar het Rijnlandse model, gebaseerd op samenwerking, vertrouwen en duurzame aandacht voor alle stakeholders. Ketensamenwerking vormt een belangrijke schakel in de realisatie daarvan.

Hoogleraar Jack van der Veen (Nyenrode Business Universiteit) en  businessconsultant Michel van Buren (directeur consultancybureau BLMC) verbinden deze fundamentele visie aan een praktische managementmethode, zetten uiteen wat de succesfactoren van ketensamenwerking zijn, en hoe je het organiseert.

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door de mooie samenwerking met Slow Management Magazine.

Zoek de verdieping op met een online masterclass

Partners