het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

Oude-binnenstad deventer

16 september 2021 | 10.00 - 18.00 uur

65 sprekers | 5 ARTIESTEN | 10 podia | Food & drinks

Podium

Capaciteit: 50 pers.

12:20 - 13:00

12:20

-

13:00

Nicoline Mulder

Chaordisch organiseren

“Wie nu nog komt met ‘in control’ willen zijn en ‘targets halen die door KPI’s gemeten worden’ is echt niet meer van deze tijd en verdient een afscheidsbloemetje met gelukwensen bij zijn nieuwe werkkring.” Een ferme uitspraak van Nicoline Mulder, gepromoveerd, verbonden aan HKU Kunst & Economie in Utrecht en zelfstandig adviseur voor projectmanagers en opdrachtgevers van complexe projecten. Begin dit jaar verscheen haar boek Chaordisch organiseren.

Chaordisch organiseren gaat over complexiteit, over chaos en over systemen versus processen. Er schuilt orde in de chaos, en die chaorde is heel natuurlijk. “Chaorde gaat heel nadrukkelijk niet over orde in de chaos scheppen of daarnaar streven. Het gaat erom complexiteit in organisaties beter te begrijpen, te benutten, en te beïnvloeden,” benadrukt Nicoline Mulder. “Je kunt leren spelen met de wetten van de chaorde en veranderen zonder te sturen.”

Daarbij is het wel belangrijk om te weten waar we het nu eigenlijk over hebben, stelt ze. Om de verschillen te kennen in begrippen als complex en gecompliceerd, als chaos en chaorde, als zelfsturing en zelforganisatie. Ten eerste omdat je graag met eenzelfde verwachting dingen aanpakt. En ten tweede omdat de wetenschap vanuit die precieze benamingen onderzoek heeft gedaan, met waardevolle adviezen voor de praktijk. “Je gaat toch ook geen schroef  ‘aandraaien’ met een hamer omdat je die toevallig hebt en kunt hanteren? Daarom in deze sessie: een heldere uiteenzetting van essentiële begrippen voor iedereen die zijn of haar organisatie écht wil helpen in organiseren.

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door de mooie samenwerking met Slow Management Magazine.

Zoek de verdieping op met een online masterclass

Partners