het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

Oude-binnenstad deventer

16 september 2021 | 10.00 - 18.00 uur

65 sprekers | 5 ARTIESTEN | 10 podia | Food & drinks

Podium

Capaciteit: 45 pers.

13:30 - 14:10

13:30

-

14:10

Petrouschka Wind-Werker

Van ‘radertje’ tot Rijnlandse initiatiefnemer

Petrouschka Wind-Werker is adviseur Lerende Organisatie bij het Leerhuis van OLVG , hèt stadsziekenhuis van Amsterdam met zo’n 6500 medewerkers (allemaal vakmensen). Ze is daar, zoals ze het zelf zegt, ‘een radertje in een grote machine’.

Ze had wel eens lezing gehad over Rijnlands Organiseren en dat sprak haar aan. Maar dit in praktijk brengen, in een op controle gerichte organisatie, leek haar onmogelijk. Tot ze op een dag een zieke collega verving in een strategie-overleg. Haar gloedvolle betoog over vertrouwen in het vakmanschap leidde tot een alinea in de strategische koers. En tot in een omslag in het denken over het leren in het werk en de waardering voor het aantonen van bekwaamheid van zorgprofessionals.

Een succesvolle pilot resulteerde in allerlei initiatieven om het leren in het werk te stimuleren. Medewerkers voelen zich erkend in hun professionaliteit, en het scheelt enorm veel uren studielast en toetsen.

Hoe je als eenling de zorg kunt ‘ontregelen’. Dit najaar wordt in OLVG het vertrouwen in vakmanschap het leidend principe voor alle zorgprofessionals. Het initiatief van Petrouschka kreeg bovendien navolging via een bericht op LinkedIn dat duizenden keren werd gelezen en van commentaar voorzien.

Petrouschka Wind-Werker vertelt over haar reis van ‘radertje’ naar Rijnlandse initiatiefnemer. Een tocht met bochten, hobbels en (val)kuilen, die een beetje doet denken aan De Reis van de Held – het bekende verhaal van Joseph Campbell.

 

Zoek de verdieping op met een online masterclass

Partners