het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

16 juni 2022

13.00 - 21.00 uur

Deventer

75 sprekers | 5 ARTIESTEN | 12 podia | Food & drinks

Podium:

13:00

-

13:40

Eva Wolf

Boze burgers wanted: De kracht van een goed conflict

We kennen allemaal voorbeelden van conflict dat ongeadresseerd onder de oppervlakte blijft voortsudderen, en steeds groter wordt juist omdat het onbenoemd blijft. Vanuit de stelling dat een goed conflict te prefereren is boven slechte samenwerking, verkent deze bijdrage hoe beleidsconflicten werken en hoe je in de praktijk conflicten kunt benutten. Terwijl in beleidsprocessen veel aandacht is voor het creëren van eensgezindheid om samenwerkingen harmonieus te laten verlopen, wordt conflict tussen partijen overwegend benaderd als iets dat vermeden of geneutraliseerd moet worden. Terwijl conflicten horen bij gezonde relaties en systemen, worden ze in de beleidspraktijk dus vooral voorgesteld als een probleem. Dat is jammer, omdat wanneer beleidsprocessen conflicten vermijden of negeren dat enerzijds zonde is (de productieve kanten van conflict blijven immers onbenut), maar deze strategie vaak ook niet werkt omdat emoties en weerstand die genegeerd worden vaak niet verdwijnen. Sterker nog: genegeerde emoties en weerstand loopt een groot risico tot een destructief conflict te leiden en de relaties tussen strijdende partijen, blijvend te beschadigen.

Biografie

Eva Wolf werkt als universitair docent aan de universiteit van Tilburg. Ze onderzoekt conflicten over publiek beleid, zoals conflicten rondom de bouw van snelwegen, stankoverlast door intensieve veeteelt of de energietransitie. Ze heeft op basis van haar proefschrift aan de universiteit van Antwerpen een publieksboek geschreven over de waarde van weerstand, publiceert in academische tijdschriften en werkt samen met de beleidspraktijk in onderzoeksprogramma’s zoals met de provincie Noord-Brabant; Rijkswaterstaat en RVO. Ook deelt ze haar inzichten regelmatig in lezingen en mediaoptredens.

Partners