het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

16 juni 2022

13.00 - 21.00 uur

Deventer

75 sprekers | 5 ARTIESTEN | 12 podia | Food & drinks

Podium:

14:00

-

14:40

Professor dr. André Knottnerus & Annemarth Idenburg

Corona Chronicles: Lessen vasthouden voor de toekomst die we willen.

Sessie is georganiseerd door Trendbureau Overijssel

Samen gaan we aan de slag om vast te leggen welke lessen die we na twee jaar coronacrisis willen vasthouden.

Het woord crisis duidde oorspronkelijk op een situatie waarin dreiging en kansen bij elkaar komen; een moment om keuzes te maken zonder zekerheid over de consequenties. Churchills uitroep “never waste a good crisis” verwijst naar die kansen. Al in 2020 kwam de landelijke denktank Corona Crisis met het advies om deze crisis te gebruiken voor een herstel richting brede welvaart.

Helaas is het in de praktijk niet eenvoudig gehoor te geven aan Churchills uitroep. Niet tijdens een crisis, als de bedreigingen de volle aandacht vragen en ook niet als daarna ‘alles weer onder controle is’.

Professor dr. André Knottnerus gaat in op de actuele dreigingen en kansen van de coronapandemie, en brede welvaart als richting voor de toekomst. Vervolgens nodigen we u uit om uw lessen voor de toekomst te delen. Kunstenaars zullen die voor ons op creatieve wijze vastleggen.

 

Biografie

André Knottnerus is arts-epidemioloog en emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde (Universiteit Maastricht), en was onder meer voorzitter van de Gezondheidsraad (2001-2010) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2010-2017). Hij heeft vanaf begin 2020 veel gepubliceerd over de coronacrisis, en was betrokken bij rapporten over dit onderwerp van onder meer de Gezondheidsraad en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ook was hij co-voorzitter van de projectgroep van de WRR  en de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), die het advies ‘Navigeren en anticiperen in onzekere tijden’ aan de regering uitbracht. Kernboodschap daarvan is dat  de overheid voorbereid moet zijn  op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de COVID-19-pandemie.

(https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2021/09/02/navigeren-en-anticiperen-in-onzekere-tijden)

Daarnaast schreef hij in 2021 het advies ‘Koersen op brede welvaart, navigeren op kennis’ voor de Provincie Limburg. (https://www.limburg.nl/publish/pages/5215/koersen_op_brede_welvaart_navigeren_op_kennis.pdf)

Annemarth Idenburg is gefascineerd door de vraag hoe de samenleving omgaat met complexe maatschappelijke vraagstukken en hoe de overheid daar richting aan kan geven. Ze studeerde Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente waar ze in 1993 promoveerde bij de faculteit Bestuurskunde. Daarna werkte ze onder andere bij het RIVM/Milieu en Natuurplanbureau, DHV en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Sinds 1 mei 2019 is ze directeur van Trendbureau Overijssel.

Partners