het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

16 juni 2022

13.00 - 21.00 uur

Deventer

75 sprekers | 5 ARTIESTEN | 12 podia | Food & drinks

Podium:

16:00

-

16:40

Hilde Verbeek

Dynamiek in de ouderenzorg: hoe de omgeving bijdraagt aan het dagelijks leven

De omgeving vormt ons gedrag, maar hoe werkt dat voor ouderen met dementie? Zorgboerderijen bieden een radicaal andere omgeving en lijken hiermee het dagelijks leven van bewoners te veranderen. Wat zijn componenten uit de fysieke, sociale en organisatorische omgeving die hieraan bijdragen? En wat kunnen we daarmee voor andere organisaties, zoals zorg- en welzijn, woningbouwcorporatie, verzekeraar? 
Er is momenteel een tekort aan passende woonvormen voor ouderen die intensieve zorg nodig hebben. Dit zorgt voor onnodig leed in het dagelijks leven. Het strikte onderscheid tussen thuiszorg en verpleeghuiszorg werkt hierbij belemmerend. Er is een behoefte aan nieuwe, alternatieve vormen van wonen met intensieve zorgverlening die het thuisgevoel, de eigen regie en identiteit ondersteunen, 24 uur per dag als het nodig is. Wat kan het dagelijks leven voor ouderen positief beïnvloeden?
In deze lezing wordt wetenschappelijke theorie toegelicht en vertaald naar concrete voorbeelden uit de praktijk. 

 

Biografie

Hilde Verbeek is hoogleraar Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast is zij vice-voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L), een structureel en interdisciplinair samenwerkingsverband tussen 9 zorgorganisaties, 2 MBO’s, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht.

Haar onderzoek richt zich op innovaties in de zorg voor ouderen, in het bijzonder mensen met dementie. Ze onderzoekt het effect van de omgeving op ouderen, hun naasten, zorgverleners, management, beleid en bestuur. Hierbij kiest ze voor een interdisciplinaire insteek, waarbij Verbeek inzichten combineert vanuit hoe men een omgeving ervaart (o.a. vanuit de gerontologie, sociale ecologie, antropologie), hoe je een omgeving gebruikt (geriatrie, verplegingswetenschap en psychologie), hoe de omgeving is ontworpen (architectuur) en hoe de zorg-en dienstverlening is georganiseerd (organisatiewetenschappen en strategisch management).

Met haar wetenschappelijk onderzoek beoogt Verbeek een onafhankelijke ruimte te creëren, virtueel of fysiek, waarin mensen met verschillende achtergronden, opvattingen en denkbeelden, elkaar kunnen ontmoeten en elkaars ideeën op een veilige manier kritisch kunnen bediscussiëren.

Partners