het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

16 juni 2022

13.00 - 21.00 uur

Deventer

75 sprekers | 5 ARTIESTEN | 12 podia | Food & drinks

Podium:

16:00

-

16:40

Koos Hoogland

KAIROS EN EICAS Help, er komt een museum uit de lucht vallen

Het European Institute for Contemporary Art and Science – EICAS opent in oktober van dit jaar haar definitieve locatie op de Nieuwe Markt 23 in Deventer. Naast de museale presentatie van hedendaagse kunst wil EICAS ook de intrinsieke verwevenheid van kunst en wetenschap laten zien.

Het is verrassend (en verheugend) dat er de laatste decennia, ondanks economische crisis, pandemieën en oorlog, nieuwe musea als paddenstoelen uit de grond rijzen. Kortom, culturele belangstelling van rijke kunstverzamelaars, industriëlen en mecenassen genoeg. Dat is overigens een oud verschijnsel: de meeste grote culturele instellingen in ons land zijn geïnitieerd door een verlichte elite: het Kröller Möller in Otterloo, Boymans van Beuningen in Rotterdam, het Van Gogh Museum in Amsterdam, etc. Ook het Concertgebouw en het Vondelpark hebben we te danken aan de rijke Amsterdammers die de koppen bij elkaar staken. Je hebt zakelijk goed geboerd en je wilt wat terugdoen voor de samenleving. Een lofwaardig streven.

Geldt dat nou ook voor het EICAS-initiatief? Het zou prachtig zijn als het waar was. Maar het enthousiasme voor EICAS komt alleen maar voort uit liefde voor de kunst, esthetiek en zuiverheid. Volgens de Griekse filosoof Plato wakkeren ‘het goede, ware en schone’ het verlangen aan om goed te doen, de drang naar juiste kennis en de zoektocht naar schoonheid.

Toen dit project startte was het verhaal altijd: ‘We hebben geen geld, geen gebouw en geen collectie.’ Inmiddels staat EICAS aan de vooravond van de opening van het museum in een monumentaal pand op een gouden plek in oktober. Alles dankzij Kairos.

Deze lezing leert je alles over hoop, vertrouwen en liefde.

Biografie

Mr J. (Koos) Hoogland (1947)

studeerde Nederlands Recht aan de RUG. Arbitrage en mediation behoren tot zijn specialismen. Cultuurverandering in organisaties boeit hem. Deze ontwikkelingen beginnen op het persoonlijk vlak. Van jongs af aan fascineert het goede, het ware en het schone (Plato) hem.

Naast zijn juridische praktijk (vastgoedrecht) heeft de kunstsector heeft hem altijd aangetrokken. Thans is hij o.a. bestuurslid van de Stichting Beheer Collectie Eja Siepman van den Berg en initiator van EICAS (European Institute for Contemporary Art and Science) te Deventer. Met de Stichting Hoogland CustodeS kunst- en cultuur- management draagt hij een steentje bij aan de professionalisering van de kunst- en cultuursector.

Partners