het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

16 juni 2022

13.00 - 21.00 uur

Deventer

75 sprekers | 5 ARTIESTEN | 12 podia | Food & drinks

Podium:

14:00

-

14:40

Petrouschka Wind-Werker

Een (kleine) Rijnlandse revolutie in de zorg

Een expert in het Rijnlandse wil Petrouschka zich niet noemen, er valt nog zo veel over te leren. Toch is het haar gelukt om een kleine Rijnlandse revolutie te ontketenen in de zorg.

In 2019 kwam zij per ongeluk aan tafel bij het strategieteam. Daar zag zij haar kans en voerde een vurig pleidooi voor vertrouwen in vakmanschap. Dit heeft geleid tot het wijzigen van de koers van de organisatie.

Samen met de mensen in de voorhoede maakte zij een nieuw ontwerp voor het aantonen van bekwaamheid. Door het in de praktijk brengen van vertrouwen in vakmanschap en het verlaten van de controlereflex, maar ook door het leren ín het werk anders te waarderen, kon het tijdrovende verplicht afnemen van toetsen in voorbehouden handelingen afgeschaft worden.

Anders dan in de afgelopen twee decennia, krijgen zorgprofessionals de vrije keuze hoe zij hun bekwaamheid aantonen én registreren zijn dit zelf in het LMS. De studielast wordt hierdoor met ruim 90% teruggebracht. En de zorgprofessionals? Die zijn enthousiast en vinden dat er recht gedaan wordt aan hun professionaliteit.

Petrouschka vertelt in deze presentatie over de knelpunten, de succesfactoren en de resultaten van het emanciperen van de voorhoede.

Deze innovatie in het organiseren heeft de aandacht getrokken van zorginstellingen in heel Nederland. Zelfs de Taskforce Optimaliseren Inzet Zorgverleners van VWS heeft zich verdiept in dit succes.

Biografie

Petrouschka Wind-Werker werkte tien jaar als adviseur Lerende Organisatie in een groot ziekenhuis in Amsterdam en is recent begonnen als Hoofd Opleiding & Ontwikkeling van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

Partners