Het grootste kennisfestival van noord nederland

15 september 2022

13.00 - 21.00 uur

Groningen

50 sprekers | 5 ARTIESTEN | 8 podia | Food & drinks


Share

Jelte C. Krist

De Kunst van het Onmaakbare

Elke crisis laat het zien: Wij kunnen de wereld niet naar onze hand zetten. De coronapandemie, klimaatproblematiek en enorme personeelsproblemen laten zien dat onze hunkering naar maakbaarheid op gespannen voet staat met de onvoorspelbaarheid van de realiteit. Er is sprake van een existentiële crisis: overal lopen systemen, onderlinge verhoudingen en mensen vast. Toch domineert nog altijd een diepgeworteld geloof in grip, quick fix en voorspelbaarheid. Het leidt tot een ratrace naar succes, zorgt voor mentale problemen en is destructief voor organisaties en samenleving. Met De kunst van het onmaakbare ontmaskert Jelte C. Krist gangbare concepten en geeft hij je een alternatief: een moderne mindset, investeren in menselijke interacties en een andere manier van organiseren. “De kunst van het onmaakbare zet je op het verkeerde been. Een bijzonder mooie manier om binnen de ‘harde’ wereld een bewustzijn te creëren en te zoeken naar andere waarde” – Dirk de Wachter, hoogleraar en psychiater “Het beste verhaal over hoe organisatie (niet) werken” – Hugo van der Horst, hoofdredacteur Kwaliteit in Bedrijf De kunst van het onmaakbare als alternatief organisatie- en leef paradigma Er is een ware industrie van maakbaarheid. Jaarlijks verschijnen er 150 nieuwe management/zelfhulp boeken, er zijn 63.000 geregistreerde coaches in ons land en er wordt bakken met geld uitgegeven aan adviesbureaus, forecasts en planning & control. Toch mislukt 70% van de veranderprogramma’s, heeft 66% van werkend Nederland last van burn-out verschijnselen en is het gebruik van ‘geluksmedicijnen’ in 15 jaar met 230% gestegen. Hoe kan dit en hoe kan het anders?! De kunst van het onmaakbare is een onorthodoxe combinatie van verhalen, leef- en werkprincipes en onderzoek. De sessie geeft een alternatief voor:
  • De geest: Open space en het omarmen van onvoorspelbaarheid en verbondenheid.
  • De relatie: Contact maken en kritische vriendschap.
  • De organisatie: Stap voor stap veranderen en durven ontdekken.

Biografie

Jelte C. Krist, MSc. is organisatie- en veranderkundige. Hij houdt zich ruim 15 jaar bezig met dynamiek en leren in onderwijs, zorg en profit-organisaties. Hij werkt vanuit Learn2Create, is lecturer organisatiekunde en HRM aan de Hogeschool Utrecht en columnist bij o.a. Noordhollands Dagblad.

Partners

Interesse in een Eigen kennisfestival?

Neem contact op