Masterclasses

6 Masterclasses

Met topsprekers in de regio

  • Kleine groepen (zo’n 35-40 personen),
    dus actieve deelname van sprekers én deelnemers
  • Met elkaar in dialoog over de praktijk van Innovatief Organiseren
  • Bouwen aan waardevolle netwerken in werkomgeving
  • Van 16.30 – 20.00 uur. Een maaltijd is inbegrepen.

Programma

4 februari 2020

KOEN BALM
Het fundament van datagedreven werken

3 maart 2020

JEROEN SUIJKER
Van betrouwbare data naar goede processen

17 maart 2020

NAAM SPREKER VOLGT NOG
Naar een datagedreven cultuur, hoe dan?

4 april 2020

JOOST VAN DER LEEGTE
Data-science in praktijk, kleine stappen, grote resultaten

21 april 2020

JEROEN TEGELAAR
Data security & privacy, hoe zorg je dat dat van jouw flijt en wat mag je er eigenlijk mee?

12 mei 2020

MARCEL SANDERS
De toekomst begint vandaag. De inzet van blockchain als toekomstvaste data-oplossing

Informatie

Voor iedereen die geïnteresseerd is in het slimmer werken door het inzetten van data. Data die de organisatie vaak gewoon al bezit. Het gaat in de zes bijeenkomsten over alle ingrediënten van datagedreven werken. Van het zorgen voor een stabiel data- fundament tot en met het veranderen van de cultuur. Van beveiliging en privacy tot aan Artificial Intelligence en Blockchain.

Data-gedreven werken is een steeds crucialer thema voor overheidsorganisaties die voorop willen blijven lopen. Datagedreven werken draagt bij aan transparantie en verantwoording, betere besturing, aan het stimuleren van burgerinitiatieven en betrokkenheid en aan de ontwikkeling van een ‘smart government’.

Dat vraagt van elke -op vernieuwing gerichte- professional diepgaandere inhoudelijke kennis op dit thema. Om inzicht te krijgen in wat het is, hoe het werkt en hoe je het een plek kan geven binnen je organisatie. Want ‘datagedreven werken’ gaat veel verder dan incidentele projecten en vraagt om een brede cultuurverandering in de organisatie.

In deze serie bieden gerenommeerde, inspirerende en verrassende sprekers je vanuit theorie en praktijk aansprekende verhalen over data-gedreven werken in al haar facetten. De diepte in met 6 professionals. Stuk voor stuk topsprekers. Met veel ruimte om hierover met elkaar in dialoog te gaan en te bouwen aan een exclusief netwerk in jouw regio.

Opzet van de masterclasses

Elke bijeenkomst start dus met een inspirerende spreker, die zijn of haar visie geeft op één van de actuele thema’s van data-gedreven werken. In het tweede, interactieve deel gaan we aan de slag met eigen vraagstukken en casussen rondom data gedreven organiseren. Gezamenlijk bespreken we de dilemma’s en uitdagingen die we in de weerbarstige praktijk tegenkomen en zoeken we naar inzichten en oplossingen op deze vraagstukken en casussen op te pakken. Dat doen we in verschillende werkvormen die passen bij het onderwerp. De spreker denkt uiteraard ook mee en geeft aan het eind van de bijeenkomst ook zijn/haar visie op het vraagstuk en de aangedragen oplossingen

Deelname

Organisaties kunnen als co-creator deel nemen aan deze serie. Een co-creator doet met vier personen mee aan de serie en zorgt tijdens één van de masterclasses voor een goede locatie, inclusief eten en drinken en brengt een eigen casus in. Kosten voor deelname aan de serie van zes bijeenkomsten bedraagt in dit geval € 3.250,-. Per deelnemer bedragen de kosten dus iets meer als € 800,- (voor de hele serie!).

Daarnaast is er plek voor een beperkt aantal individuele deelnemers. De investering voor individuele deelname aan de serie van zes bijeenkomsten bedraagt € 1.395. Alle bedragen zijn exclusief BTW, en inclusief eten en drinken.

info-button2.png

MEER Info of deelnemen:

rudie@hetgrootstekennisfestival.nl

06 53 37 06 67