Het grootste kennisfestival van nederland

Arjen Banach

Arjen Banach

Arjen Banach

Hoe werkt REMOTE Leiderschap?

Hoe de toekomst eruit gaat zien is onduidelijkheid maar het werken op kantoor zal meer dan ooit afgewisseld gaan worden met het werken op afstand en remote leiderschap zal hierdoor een belangrijke professie worden. Omdat werk in korte tijd, al dan niet noodgedwongen, anders georganiseerd zal worden moet de cultuur van jouw organisatie ook mee veranderen. En dan reist vraag: gaat dat lukken?

Ik ben van mening dat een verandering in cultuur alleen tot stand kan komen door een verandering in leiders of verandering van leiders. Dat wil zeggen: of jij omarmt remote leiderschap en weet dat de principes geen vrijblijvendheid zijn maar een belangrijk fundament voor je medewerkers om te kunnen presteren in het Nieuwe Normaal. Doe je het niet dan biedt je als het ware weerstand tegen wijze waarop de wereld nu verandert en de druk die dat op jouw organisatie legt.

Tot slot eindig ik met een mooie metafoor van veranderkundige Arend Ardon. Hij stelt dat leiders vaak naar hun organisatie en naar hun medewerkers kijken als ware het door een fotocamera. Ze maken een foto van een bepaalde situatie, van de cultuur, van de manier van werken of van de resultaten en beoordelen die vervolgens. Het probleem is echter: als jij de foto maakt, dan sta je er zelf niet op. Leiders vergeten zichzelf vaak, onbewust, op de foto te zetten.

Juist in turbulente tijden waarin er meer dan ooit druk wordt uitgeoefend op organisaties en haar medewerkers is goed leiderschap gevraagd. En goed leiderschap ontstaat niet bij toeval, het ontstaat door reflectie, kwetsbaarheid en het vermogen je aan te kunnen passen. Maak eens een foto waar je zelf op staat en bekijk die eens… Pas jij en de manier van jouw leidinggeven bij de tijd die nu aanbreekt?

Hoe werkt REMOTE Leiderschap?

Meer inspiratie

Interesse in een Eigen kennisfestival?

Neem contact op