het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

De Hereeniging

ALLES OVER INNOVATIEF ORGANISEREN

65 sprekers | 5 ARTIESTEN | 10 podia | Food & drinks

De Hereeniging

Powered by Saminc

Capaciteit: 45 pers.

Sociëteit de Hereeniging bestaat sinds 1854. Oorspronkelijk was het een vereniging voor Heeren, maar sinds 1996 zijn ook dames meer dan welkom. We zijn trots op onze geschiedenis die ruim 160 jaar teruggaat. Het monumentale pand aan de Grote Poot in Deventer maakt die geschiedenis duidelijk zichtbaar en voelbaar. De muurschildering uit 1897 van de Deventer kunstschilder Engelbartus Bokhorst is een pakkend beeld van onze Sociëteit. Exact op de huidige plek van ons monumentale gebouw stond destijds het…

Geschiedenis
De muurschildering uit 1897 van de Deventer kunstschilder Engelbartus Bokhorst is een pakkend beeld van onze Sociëteit. Exact op de huidige plek van ons monumentale gebouw stond destijds het Stadswijnhuis De Steerne. Dit was in de middeleeuwen dé ontmoetingsplek van de stadsbestuurders en haar burgers. Hier werden de hoogwaardigheidsbekleders en de adel uit binnen- en buitenland ontvangen. Handelslieden sloten hier hun koopaktes en zakelijke overeenkomsten. In dit hart van onze Hanzestad speelden handel en wandel, onderwijs en geestelijk leven zich af.

Rechts op de muurschildering zijn de daken van de Grote of Lebuïnuskerk nog zichtbaar. De drie houten huizen, die in de ronding van het achterschip tegen de korenomvang van de kerk waren aangebouwd, zijn in 1854 gesloopt. Het is niet bekend wanneer het Stadswijnhuis De Steerne is gebouwd. De kelders zijn gelukkig bewaard gebleven en dateren uit omstreeks 1337. De oorspronkelijke functie van deze kelders was wijnopslag; dit is nog zichtbaar bij voorbeeld door de ingebouwde flessennissen. Veel later werd hier in 1909 de eerste kegelbaan aangelegd.

Het ontstaan van ‘eene’ sociëteit
In 1836 werd De Steerne gesloopt om plaats te maken voor het Athenaeum Illustre. Op 8 september 1854 tekenden 62 notabelen een verklaring, waarin hun intentie ter oprichting van ‘eene’ sociëteit vastgelegd was. “De ondergeteekenden, verbinden zich voor den tijd van een jaar tegen contributie van f 4,-, voorlopig eene sociëteit te willen houden ten huize van den kastelein Boer aan den Brink. Zoodra deze lijst door 50 persoonen is onderteekend, wordt het gezelschap als geconstitueerd beschouwd en zal men alsdan tot eene verdere organisatie overgaan. Deze sociëteit zal een aanvang nemen op 1 november aanstaande. Deventer den 8 September 1854.” Hiermee was de oprichting van Sociëteit De Hereeniging een feit.

In 1873 komt, door een driehoeksruil tussen de Gemeente Deventer, de Schouwburg Vereniging en Sociëteit de Hereeniging het Athenaeumpand aan de Grote Poot in eigendom van de Hereeniging. De prachtige kelder met de booggewelven werd door Bokhorst in 1903 geheel voorzien van unieke beschilderingen. Zo zien we op de menukaart van toen nog een heerlijk broodje met gemengde haring voor 0,25 cent en spiegeleieren voor 0,50 cent. Stel u voor om daar een overheerlijke fles Margaux bij te drinken voor f 1,40. Loop maar eens rond en ontdek hier de fraaiste gedichten en afbeeldingen in de wondere wereld van Bokhorst.

separator-scheef.png

Sprekers in De Hereeniging

Samensturing als besturingsfilosofie
De Persoonlijkheidsleer en gelijkwaardige teamsamenwerking: een concreet en onderbouwd model
Dienend leiderschap voor rust en overzicht in je organisatie
Communicatie vanuit de samensturende principes inspireert en ondersteunt!
Structuur als ruggengraat van je organisatie. Maar dan…..

Partners