Online

Masterclasses

Introductie

Kijk wanneer je wil

Goed om te weten dat je zelf kan kiezen wanneer je de online masterclass volgt. Je kan het vergelijken met een Netflix-serie. Je kiest zelf wanneer je de verschillende modules van de masterclass volgt, direct achter elkaar of verspreid over verschillende dagen. We hebben de masterclass namelijk van te voren opgenomen in een opname studio.

Emoties zijn geëvolueerde “informatie-verwerkingssystemen”, die ons helpen omgaan met kansen en bedreigingen. Emoties staan centraal bij motivatie, ook binnen organisaties. Naast naar eigenbelangen, verwijzen emoties hier naar teamprocessenorganisatiebelangenklantbelangen en soms belangen van de maatschappelijke omgeving.

Organisaties zien steeds meer de waarde van emoties. Deze hebben een belangrijke functie binnen communicatie, en ondanks – of wellicht dankzij – digitalisering wordt communicatie voor organisaties steeds belangrijker.

Want emoties zijn overal. Gezichtsexpressies maken dit zichtbaar. In onze onderlinge communicatie gebruiken wij er tot tienduizend en we tonen en herkennen ze grotendeels onbewust. In deze masterclass leer je emoties te herkennen en benutten. Hoewel emoties niet altijd verwijzen naar feiten, zijn ze een belangrijke bron van informatie. Emoties laten zien wat mensen beweegt, en wat er volgens hen speelt in een organisatie. Als je dat helder krijgt, gaat de energie stromen. Mensen worden gemotiveerd, communiceren helderder en bereiken wat ze willen. Dit geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor de samenwerking in een team of de organisatie als geheel.

In communicatie geven onze 3500 gezichtsexpressies veel prijs over wat we werkelijk denken en vinden. Het uitgangspunt van deze masterclass is dat mensen vaak de benodigde communicatievaardigheden al in huis hebben maar dat effectief communiceren is vooral een kwestie van de juiste doelen stellen en niet ter plekke veel nieuwe keuzes hoeven maken. Michiel laat zien hoe je door te kijken naar emoties helder kan krijgen wat voor iemand in een situatie het belangrijkste doel is. Door vervolgens prioriteiten te stellen en je rol aan te scherpen, gaan emoties effectief voor je werken. Daarnaast leer je door te reflecteren op situaties, waar het jou in de organisatie uiteindelijk om gaat. Daardoor presenteer je jezelf sterker, als leider en heb je nieuwe tactieken om ‘verstokte’ organisatiesituaties op een nieuwe manier op te lossen. 

Over de Spreker(s)

Michiel Hulsbergen is psycholoog, bedrijfskundige, onderzoeker en ondernemer. Hij is CEO en medeoprichter van DialogueTrainer, dat samen met de Universiteit Utrecht een platform ontwikkelt, waarop je gesprekken kunt trainen met een virtueel character.

Michiel begon met trainen als jonge trainingsacteur. Tijdens de studie psychologie ontdekte hij de evolutionaire psychologie als verklaringsmodel voor menselijk gedrag dat talloze handvatten biedt voor communicatietraining en veranderprocessen. Zijn passie voor emoties ontwikkelde hij als coach, trainer en adviseur in uiteenlopende overheids- en commerciële organisaties. Hij heeft Face your Emotions opgericht om organisaties en professionals meer functioneel te laten kijken naar hun emoties. Deze zijn een bron van informatie over wat nodig is en sturen effectief gedrag zodra dit helder is.

5 modules
€ 60

Module 1: Emotie=motivatie
Module 2: Emoties als bron van informatie (over kansen en bedreigingen)
Module 3: Emotie mobiliseren via rollen en mindsets
Module 4: De emotiekaarten: 27 spelmethoden
Module 5: De toekomst van emoties in organisaties: emoties en gesprekssimulaties

Aftermovie Kennisfestivalweek

Word partner van Het Grootste Kennisfestival 2024 in Deventer

Naam

Interesse in een Eigen kennisfestival?

Neem contact op