Online

Masterclasses

Gedoe komt er toch

Jacqueline Jansen

Goed om te weten dat je zelf kan kiezen wanneer je de online masterclass volgt. Je kan het vergelijken met een Netflix-serie. Je kiest zelf wanneer je de verschillende modules van de masterclass volgt, direct achter elkaar of verspreid over verschillende dagen. We hebben de masterclass namelijk van te voren opgenomen in een opname studio.

JACQUELINE JANSEN

Jacqueline Jansen, organisatie-adviseur en mede-auteur van ‘Gedoe komt er toch’ gaat in op de zin en onzin over organisatieverandering. Ze gaat in op de principes, inzichten en regels die van toepassing zijn op een succesvolle veranderaanpak. Haar stelling is dat een verandering moet worden aangepakt volgens de principes, inzichten en regels die gelden in de gewenste organisaties. Zeker bij het transformeren naar een nieuwe en innovatievere organisatie gelden hele andere principes en dat heeft veel invloed op de manier waarop je het veranderproces aanpakt.

En we gaan in op het gedoe dat veranderen oplevert. Geen verandering zonder gedoe, maar zonder gedoe ook geen verandering! Want de energie die gedoe kost, is dezelfde energie die, mits boven tafel gebracht, kan worden omgezet in dat al even ondefinieerbare begrip flow.

Over de spreker(s)

Gedoe komt er toch – Jacqueline Jansen

Jacqueline Jansen is klinisch- en organisatiepsycholoog en behaalde een MBA op Nijenrode. Werkte als adviseur O&I bij de Koninklijke Marine en als (HR-)manager bij TV facilitair bedrijf Cinevideogroep. Sinds 1995 is zij zelfstandig organisatie-adviseur.

Wat Jansen fascineert, is verandering in al haar facetten, collectief als team, MT of organisatie, maar ook individueel. Waarom gaat het soms als vanzelf, terwijl je nauwelijks iets lijkt te doen, en waarom zit je – als team of mens – soms zo hopeloos vast in stroop? Hoe doorbreek je dat weer? Hoe voorkom je dat je in de valkuil van reorganiseren tuimelt?

Naast advieswerk coacht Jansen en ontwikkelt programma’s voor managers en professionals, die in brede zin succesvoller willen zijn, individueel en in hun organisatie.

JacquelineJansen
Module 1: Wat is Gedoe en hoe herken je het?
Module 2: Organisatieverandering: de do's en don'ts.
Module 3: Je eigen rol in gedoe.
Module 4: Gedoe op tafel om het eraf te krijgen.

probeer 'gedoe' niet te vermijden, maar zorg juist dat het op tafel komt

Al die open deuren over organisatieverandering komen rechtstreeks voort uit het klassieke gedachtegoed over organiseren en managen. Het zijn opvattingen die de bureaucratie juist veroorzaken of versterken. En dus zijn het misvattingen als u toe wilt naar een niet-klassieke, niet bureaucratische organisatie.

Het adagium ‘geen gedoe’ is de rode draad die al die onzinnige wijsheden bij elkaar houdt. Maar organisatieveranderingen geven gedoe. Altijd. Veel of weinig, boven- of ondergronds, heet of koud. De boodschap van deze masterclass: probeer ‘gedoe’ niet te vermijden, maar zorg juist dat het op tafel komt!