Online

Masterclasses

Introductie

Kijk wanneer je wil

Goed om te weten dat je zelf kan kiezen wanneer je de online masterclass volgt. Je kan het vergelijken met een Netflix-serie. Je kiest zelf wanneer je de verschillende modules van de masterclass volgt, direct achter elkaar of verspreid over verschillende dagen. We hebben de masterclass namelijk van te voren opgenomen in een opname studio.

Sociaal, economisch, institutioneel, Nederland verandert op alle terreinen sneller dan ooit, zegt Jan Rotmans. Wat betekent dat voor bedrijven, overheidorganisaties, zorgorganisaties en voor jezelf? En hoe kan je daarmee omgaan?

Volgens Jan Rotmans zal er ‘de komende 50 jaar meer veranderen dan de afgelopen 500 jaar’. Een transitie van een centraal geleide, top-down gestuurde naar een meer decentrale, bottom-up maatschappij. Er komen volgens Rotmans meer horizontale verbanden, zoals sterkere lokale gemeenschappen, coöperaties, sociale en fysieke netwerken. ‘Op weg naar samenleving 3.0’, zoals hij het noemt. ‘Van ik naar wij, naar individualisme naar samenredzaamheid, maar ook van concurrentie naar combinatie, van graaien naar groeien, van onttrekken naar opwekken.’

Deze vernieuwing zal van onderop komen, aldus Rotmans. ‘Het zijn creatieve burgers en ondernemers die uiteindelijk voor de doorbraak zullen zorgen. Van transities uit het verleden weten we dat 20 procent van de bevolking nodig is om het systeem definitief en onomkeerbaar te laten kantelen. Dat betekent kort gezegd een vertienvoudiging van het huidige aantal Nederlanders dat op dit moment betrokken is bij de transities in de maatschappij.’

Jan Rotmans neemt ons in deze masterclass van vijf modules mee in de nieuwe wereld. Hij schets haarfijn wat er eigenlijk aan de hand is en wat dat betekent voor bedrijven en overheid. Maar het blijft niet bij analyse en constateren. Want uiteraard geeft hij ook direct handvatten voor de transitie binnen je eigen organisatie. En in de laatste deel van de masterclass vertelt hij zijn persoonlijke verhaal en transitie. Een inspireert hij om zelf stappen te zetten.

Over de Spreker(s)

Bevlogen werkt hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans aan een gezonde, eerlijke én duurzame samenleving. Met moed en lef bewijst hij dat onderzoeken en signaleren niet afdoende is.

Hij is de progressor die de vertaalslag weet te maken van de theoretische transitiewetenschap naar concrete acties en adviezen voor bedrijven, overheden en organisaties in binnen- en buitenland.

Niet alleen denken en praten; maar vooral ook DOEN. Recht doen aan het menselijke aspect. Daarom heeft hij ICIS, Urgenda, DRIFT, Nederland Kantelt en Zorgeloos opgericht. Dé organisaties die de transitietheorie naar de praktijk vertalen.

5 modules
€ 60

Module 1: Wereld in Transitie: Wat betekent dat voor jullie?
Module 2: In Tijden van Crises: wat betekent dat voor bedrijven?
Module 3: In Tijden van Crises: wat betekentdat voor de overheid?
Module 4: Handvatten voor de Transitie binnen een Organisatie
Module 5: Persoonlijke Transitie: jouw route

Aftermovie Kennisfestivalweek

Word partner van Het Grootste Kennisfestival 2024 in Deventer

Naam

Interesse in een Eigen kennisfestival?

Neem contact op