Online

Masterclasses

Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw

Max Herold en Peter van Hoesel

Deze masterclass iets voor jou? Meld je dan direct aan. Voor een vast bedrag van 175,- euro (excl btw) heb je een jaar lang onbeperkt toegang tot alle 42 online masterclasses.

Introductie

Kijk wanneer je wil

Goed om te weten dat je zelf kan kiezen wanneer je de online masterclass volgt. Je kan het vergelijken met een Netflix-serie. Je kiest zelf wanneer je de verschillende modules van de masterclass volgt, direct achter elkaar of verspreid over verschillende dagen. We hebben de masterclass namelijk van te voren opgenomen in een opname studio.

Hoe anders was de wereld enkele decennia terug voor een gemiddelde burger of een gemiddeld bedrijf. Die wereld is drastisch veranderd. Internet, individualisering, media en globalisering hebben een ander type samenleving gecreëerd, met veranderende eisen aan de overheid, het bedrijfsleven, en aan burgers zelf. Dat heeft consequenties voor de beleidsontwikkeling. Menig ambtenaar worstelt met de vraag hoe hij/zij in de huidige wereld het beroep van beleidsambtenaar goed kan uitoefenen.

Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw is bedoeld om beleidsambtenaren een steun in de rug te geven. Het biedt niet alleen een nieuw conceptueel kader voor beleidsontwikkeling, maar geeft bovendien een groot aantal concrete handvatten voor het ambachtelijke werk dat daarvoor nodig is. Daarbij wordt tevens stilgestaan bij het verantwoord omgaan met ongeschreven regels binnen de overheid, ten dienste van een open beleidsproces.

Beleidsontwikkeling wordt in deze masterclass beschouwd als een open proces waarin ook ongebruikelijke stakeholders en gewone burgers een rol spelen, als een leerproces waarbij kennisontwikkeling hand in hand gaat met beleidsontwikkeling, als een proces dat doorgaat tijdens de uitvoering van het beleid, en als een proces dat voortdurend op zoek is naar beleidsinnovaties.

Over de Spreker(s)

Peter van Hoesel is emeritus-hoogleraar toegepast beleidsonderzoek bij de EUR. Hij heeft gedurende zijn gehele loopbaan overheidsbeleid onderzocht bij diverse onderzoekbureaus: DSWO RU Leiden, Research voor Beleid, NIA (inmiddels TNO Arbeid), NSS Beleidsonderzoek en Beleidsadvies (inmiddels B&A Groep), EIM, Panteia. Hij was betrokken bij onderzoekprojecten van alle ministeries, van diverse provincies, gemeenten en brancheorganisaties, en van de EU. Daarnaast was en is hij betrokken bij vele maatschappelijke activiteiten ter ondersteuning van overheidsbeleid.

Max Herold is werkzaam als organisatie-/leer- & ontwikkeladviseur bij de rijksoverheid en gepromoveerd op de relatie tussen ongeschreven regels en open (multi-stakeholder) beleidsontwikkeling. Hij is expert in het ontwerpen en begeleiden van open beleidsprocessen en verzorgt over dat thema diverse masterclasses voor ministeries. Voorts is hij eigenaar van een van de oudste managementsites in Nederland www.managementissues.com

Voor een vast bedrag van 175,- euro een jaar lang onbeperkt toegang tot alle 42 online masterclasses.

Aanmelden
Module 1: Principes/uitgangspunten
Module 2: Kennis voor beleid

De relatie tussen kennis en beleid

Hoe kennis beter te benutten (beleidstheorie)

Module 3: Omgevingsrobuust / toekomstrobuust

Open Multistakeholder BeleidsOntwikkeling
Toekomstbestendige beleidsontwikkeling

Module 4: De inhoud van het beleid zelf

Beleidsinstrumentarium

Hoe kom je tot beter beleid

Aftermovie Kennisfestivalweek

Word partner van Het Grootste Kennisfestival 2024 in Deventer

Naam

Interesse in een Eigen kennisfestival?

Neem contact op