Elke regio telt!

Eind maart verscheen het rapport Elke regio telt! Waarin de Rli, RVS en ROB gezamenlijk stellen dat het tijd is voor een evenwichtiger rijksbeleid met een sterkere oriëntatie op de regio. Een lid van de Rli, RVS of ROB vertelt over de voorgestelde nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s, die de drie adviesraden aan het kabinet adviseren en gaat met de zaal in gesprek over inspirerende praktijkvoorbeelden.

Deze sessie is mogelijk gemaakt door onze samenwerking met Trendbureau Overijssel.

 

Biografie

Ondanks dat Nederland relatief klein is, verschillen delen van het land aanzienlijk van elkaar. De regionale diversiteit maakt Nederland tot wat het is, een gevarieerd land van met elkaar samenhangende regio’s. Dat is een kracht, maar brengt ook risico’s met zich mee. De verschillen tussen de regio’s nemen toe, waardoor er bijvoorbeeld ongelijke kansen op een gezond leven en deelname aan de samenleving zijn en het vertrouwen in de overheid daalt. Dat is onwenselijk, ook omdat alle Nederlandse regio’s nodig zijn bij het aanpakken van grote vraagstukken zoals de energie- en klimaatopgave, de veranderingen in de zorg en de tekorten op de woningmarkt.

Onwenselijke verschillen tussen regio’s kunnen zich op allerlei manieren voordoen, in uiteenlopende beleidsdomeinen . De drie adviesraden hebben daarom hun krachten gebundeld om te kijken naar regionale verschillen in brede welvaart. Met dit gezamenlijke advies pleiten de adviesraden ervoor dat het perspectief van de regio in elke afweging van het Rijk aanwezig moet zijn. Het advies bevat concrete aanbevelingen voor de manier waarop de rijksoverheid in samenspraak met regionale partijen kan komen tot structurele versterking en vergroting van de regionale brede welvaart.

Wil je er graag bij zijn? Koop dan hier je ticket als individu of als groep.

Koop Tickets

Partners

Aftermovie Kennisfestivalweek

Word partner van Het Grootste Kennisfestival 2023 in Breda

Naam

Interesse in een Eigen kennisfestival?

Neem contact op