Erik Pool

Macht en moed - over ambtelijk vakmanschap en de kunst van tegenspreken

Erik Pool is sinds 1 november 2021 programmadirecteur Dialoog en Ethiek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, om de gesprekscultuur bij ministeries te verbeteren. Na de toeslagenaffaire verbaasden velen zich over het gebrek aan kritische ambtenaren. Waarom trokken de meeste ambtenaren niet aan de bel? Daarom is de functie programmadirecteur Dialoog en Ethiek in het leven geroepen.

Het is nodig dat ambtelijke organisaties meer weerstand bieden aan hun politieke ‘bazen’. De dynamiek van de politiek is te ver doorgedrongen in het ambtelijk denken en doen. Daarom roep ik ambtenaren op hun functionele macht in te zeten als tegenmacht. Daar worden zij betere professionals van. Daardoor is het ook voor politici een zegen. En voor burgers, om wie het tenslotte draait. Een zelfbewuste en op eigen kracht gestoelde ambtenarij kan de verstoorde balans binnen de overheid helpen herstellen. De rechtsstaat staat uit het lood. Onze handen moeten uit de mouwen.

Biografie

Erik koos in 2003 voor het Rijk, na een gevarieerde loopbaan als journalist, voorlichter en oprichter-directeur van communicatie-adviesbureau 5D. Van 2003 tot 2009 was Erik bij DG Water beleidsmaker en programmamanager Kennis, Innovatie en Strategie en aansluitend 5 jaar interim-manager bij onder meer het ministerie van VWS, Onderwijscentrum Nuffic en de gemeente Haarlemmermeer. Van 1 mei 2015 – 2021 was Erik directeur Participatie bij IenW en Algemeen Secretaris van het OFL. Parallel aan zijn ambtelijke loopbaan was Erik acht jaar Statenlid. Na zijn afscheid van de actieve politiek verdiepte Erik zich in praktische filosofie. Hij schoolde zich bij in socratische gespreksvoering, leiderschapsontwikkeling en ideevorming in organisaties, ter ondersteuning van zijn werk als verandermanager. Erik is schrijver van de essays over het thema Tegenspraak: ‘Weerwoord en Waarheid’ (juni 2017), ‘Liefde en leiderschap’ (september 2018) en het boek ‘Aanwijzingen voor het goede leven’ (Uitgeverij Boom, 2014). In 2021 publiceerde hij: ‘Macht en moed – over ambtelijk vakmanschap en de kunst van tegenspreken’.

Wil je er graag bij zijn? Koop dan hier je ticket als individu of als groep.

Koop Tickets

Partners

Aftermovie Kennisfestivalweek

Word partner van Het Grootste Kennisfestival 2024 in Deventer

Interesse in een Eigen kennisfestival?

Neem contact op