Evert Hatzmann en Simon van Esch

Hoezo Hiërarchie? De toekomst van werken is horizontaal

Als de achtereenvolgende lockdowns één ding duidelijk hebben gemaakt, dan is het wel hoe achterhaald traditionele organisatie­ structuren en het bijbehorende hiërarchisch denken zijn. In nog geen twee jaar tijd hebben top­downsystemen plaatsgemaakt voor een nieuwe manier van werken. Werk dat draait om geza­menlijke waardecreatie, werk waarbij iedereen zijn verantwoor­ delijkheid neemt.

Evert Hatzmann en Simon van Esch zijn op onderzoek uitgegaan: hoe manifesteert het samenwerken zich in de nieuwe realiteit? Interviews met meer dan 50 leiders en experts in Nederland droegen bij aan een verhelderend beeld: de toekomst van werken is hybride, horizontaal, holistisch en humaan.

Horizontaal werken verandert de traditionele leiderschapsrol, waardoor een nieuwe manier van werken ontstaat. Een situatie die wordt gekenmerkt door ongebonden en autonoom werkende vrouwen en mannen.

De auteurs beschrijven wat de nieuw ontstane werkverhoudingen aan mogelijkheden bieden en roepen iedereen op zich te verbinden aan de nieuwe vormen van werken en organiseren. Het manifest Horizontaal Werken draagt de belangrijkste uitgangspunten voor deze toekomstvisie aan en nodigt medewerkers en leiders uit zich aan te sluiten bij een werkwereld die wordt gekenmerkt door horizontale verhoudingen.

Biografie

Over Evert Hatzmann
Evert Hatzmann is auteur, keynote- spreker en columnist. Eerder ver- schenen van zijn hand onder meer Droombaan of brood op de plank en de bestseller Houd je feedback! (NRC: •••• “een verademing”).

Over Simon van Esch
Simon van Esch staat met zijn achtergrond in de sociologie, communicatie-, informatie- en religiewetenschappen aan de basis van gedragsinterventieprogramma’s voor managers en me- dewerkers. Hij publiceert zowel on- als offline over werkbeleving, waardecreatie en gedragseconomie. Simon is tevens bedenker en eigenaar van de Job Reflector.

 

Wil je er graag bij zijn? Koop dan hier je ticket als individu of als groep.

Koop Tickets

Partners

Aftermovie Kennisfestivalweek

Word partner van Het Grootste Kennisfestival 2024 in Deventer

Naam

Interesse in een Eigen kennisfestival?

Neem contact op