Joke, Evelien en Fleur

Laten we doen wat de bedoeling is voor eerlijke kansen in het onderwijs

Het onderwijs lijkt soms een ‘intensieve menshouderij’, we hebben een systeem dat winners en losers creëert. Dat is een weeffout met verstrekkende gevolgen voor het wereldbeeld en het zelfvertrouwen van kinderen. Steeds helderder blijkt de noodzaak om terug te gaan naar de bedoeling van het onderwijs: ieder kind zien als heel mens. Alleen dan kunnen jonge mensen echt eerlijke kansen krijgen. Ontwikkeling, het bevorderen van eerlijke kansen en goed onderwijs zijn niet enkel de verantwoordelijkheid van scholen. Het is een opdracht voor de hele samenleving. Onderwijs, publieke en private partners moeten daar samen aan werken, op basis van gelijkwaardigheid.

Iedereen lijkt inmiddels wel aan te voelen dat transitie in het onderwijs noodzaak is. Jonge mensen van nu hebben iets anders nodig, we kunnen niet blijven hangen in hoe het was. Dat is geen nieuw geluid. Toch vallen we terug in lang bestaande gewoonten en houden we vast aan oude overtuigingen.

Waarom? Joke Middelbeek, Evelien Ketelaar en Fleur de Veth zijn er zeker van: omdat we niet echt nieuwsgierig zijn. Onderwijs heeft een anker in het verleden. We kijken naar hetzelfde vanuit totaal verschillende perspectieven, zonder deze werkelijk te doorgronden. In ieder onderwijsdebat aan elke tafel gebruiken we dezelfde woorden, maar we blijken daarbij andere beelden te hebben. Beelden die vervolgens bepalend zijn voor ons handelen.

Joke, Evelien en Fleur hebben hun eigen verhaal over eerlijke kansen in het onderwijs, de noodzaak van samenwerken én de weerbarstigheid van taal. Zij voeren een open debat met elkaar en met jou, over de bedoeling van onderwijs, over openheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid.

Zeg eens eerlijk: Wat is jouw onderwijsverhaal? Ben jij als jong mens gezien? En wat doe jij nu om je bijdrage te leveren? Doe(n) jij (wij) wat de bedoeling is?

Joke werkte ruim 40 jaar lang in het onderwijs en nam recent afscheid als bestuurder van Stichting Westelijke Tuinsteden te Amsterdam. Midden in het stevige debat over het lerarentekort eind 2019, sloten haar 16 scholen een week lang hun deuren om leraren de tijd te geven om eens goed na te denken hoe het verder moest. Joke beschrijft haar visie en ervaringen in het boek ‘Laten we doen wat de bedoeling is. Voor eerlijke kansen in het onderwijs’.

Evelien is met haar team van Pesant aanjager van inclusieve leergemeenschappen waar ‘het leren met het leven’ wordt verbonden. Daarin geldt duurzame (publiek-private) samenwerking als kritische succesfactor en wordt onderwijs beschouwd als een stimulans, een versneller. Het is bij uitstek de plek waar jonge mensen het vertrouwen krijgen dat zij elke dag opnieuw kunnen beginnen. Evelien sprak eerder dit jaar in een open brief aan minister Slob haar ergernis en verwondering uit over het labelen van de jonge generaties als ‘verloren’.

Fleur deed in 2021 eindexamen vwo en start haar opleiding Duitse taal en cultuur. Fleur wil verschil maken, in bijzonder in het onderwijs. Zij gelooft in een stem voor de leerling, in meer maatwerk, in eigen keuzes en eigen regie. Zij is overtuigd van leren als een proces, dat met goede feedup, feedforward en feedback veel beter kan worden gestimuleerd dan via toetsen. Fleur nam met ‘sta op voor onderwijs ’het initiatief om het Centrale Eindexamen in het voortgezet onderwijs ter discussie te stellen.

Wil je er graag bij zijn? Koop dan hier je ticket als individu of als groep.

Koop Tickets

Partners

Aftermovie Kennisfestivalweek

Word partner van Het Grootste Kennisfestival 2024 in Deventer

Naam

Interesse in een Eigen kennisfestival?

Neem contact op