Robbert Masselink

Masterclass Resonantie van de Menselijke Maat

De toenemende nadruk in organisaties op efficiëntie bevordert instrumentele relaties tussen mensen. Daarbij delft vaak de individuele cliënt het onderspit. Als oplossing wordt vaak het terugbrengen van de menselijke maat voorgesteld. Daaronder wordt verstaan dat de stem van de klant, cliënt of patiënt wordt gehoord en serieus genomen in de interacties met medewerkers van een organisatie. Die met handen en voeten gebonden zijn aan de regels, voorschriften, procedures en systemen waarbinnen ze hun werk doen. Het gevolg zijn ervaringen van vervreemding aan beide zijden van de tafel.

In deze masterclass belicht Robbert Masselink aan de hand van het begrip ‘resonantie’ wat de menselijke maat bevordert in de relatie tussen dienstverlener-afnemer en professional-cliënt. Zijn stelling is dat een responsieve relatie voorwaarde is om tot wederzijds praktische resultaten te komen. Het ontbreken ervan leidt, op korte of lange termijn, tot individuele en institutionele schade in de vorm van afnemend vertrouwen, persoonlijke drama’s, afname van vaktrots, toename van demotivatie, werkdruk en burnout bij medewerkers en het vertrek van deze laatste groep. Via de methode van Reflexive Inquiry’ onderzoeken we de persoonlijke ervaringen van deelnemers en van factoren die bijdragen aan resonantie of er afbreuk aan doen.

Biografie

Robbert Masselink werkt als teambegeleider, onderzoeker en trainer bij het Zuiderlicht in Groningen. Zijn promotieonderzoek aan de universiteit van Hertforshire richtte zich op samenwerking in de consultant-klantrelatie, bezien vanuit de complexiteitstheorie. Het vormgeven of verbeteren van samenwerking vormt een belangrijk onderdeel van zijn werk. Hij werkt  met voorkeur in en vanuit de praktijk, met de mensen zelf. Het complexiteitsperspectief helpt hem beter om te gaan met de vaak grote verscheidenheid aan gezichtspunten, belangen, wensen en interesses van soms veel verschillende groepen. Hij is initiatiefnemer van het AI Gilde, een collectief van zelfstandige adviseurs, coaches en trainers dat verandering helpt bewerkstelligen via actieonderzoek. Contact: robbert.masselink@hetzuiderlicht.nl.

Wil je er graag bij zijn? Koop dan hier je ticket als individu of als groep.

Koop Tickets

Partners

Aftermovie Kennisfestivalweek

Word partner van Het Grootste Kennisfestival 2024 in Deventer

Naam

Interesse in een Eigen kennisfestival?

Neem contact op