Inspiratie

Terug naar inspiratie

Deel dit artikel:

Curiosity: De Sleutel tot een Gelukkige en Productieve Werkplek

Stefaan van Hooydonk

“De nieuwsgierige geest is een gelukkige geest.” – Carl Sagan

Het welzijn van werknemers staat ongetwijfeld centraal in het succes van organisaties. Studies hebben consequent aangetoond dat gelukkigere werknemers niet alleen productiever zijn, maar ook meer betrokken zijn bij hun werk. Recent Gallup-onderzoek geeft echter een zorgwekkende trend van afnemende werknemersbetrokkenheid aan, waarbij slechts 34% van de werknemers wereldwijd zich betrokken voelt bij hun werk.

De belangrijkste redenen voor deze afname zijn een gebrek aan duidelijkheid over verwachtingen, beperkte groeikansen en onvoldoende erkenning. Het vinden van betekenis in het werk is cruciaal voor het geluk van werknemers en roept de vraag op of nieuwsgierigheid een cruciale rol kan spelen bij het herstellen van betekenis en vreugde op de werkplek.

Wat Bedoelen We Met Geluk
Geluk is een veelzijdig begrip dat van persoon tot persoon kan variëren. Het omvat meestal zowel hedonistische als eudaimonische dimensies. Hedonistisch geluk heeft betrekking op het ervaren van positieve emoties en plezier, terwijl eudaimonisch geluk verband houdt met het leiden van een doelgericht en zinvol leven.

Volgens Sonja Lyubomirsky, een professor in de psychologie, is geluk “de ervaring van vreugde, tevredenheid en welzijn, gecombineerd met het gevoel dat het leven goed, betekenisvol en de moeite waard is.”

De Relatie Tussen Nieuwsgierigheid en Geluk
Nieuwsgierigheid is intrinsiek verbonden met positieve emoties en groter geluk, waardoor het een potentieel sleutel is tot een bevredigender leven. Onderzoek heeft aangetoond dat nieuwsgierigheid tot de karaktersterkten behoort die het sterkst gecorreleerd zijn met tevredenheid in het leven en op het werk, samen met vitaliteit, hoop, liefde en dankbaarheid. Het heeft een motiverende aard die leren, kennisverwerving en levensvervulling stimuleert.

Nieuwsgierigheid verbetert proactief gedrag en draagt bij aan het algehele welzijn, terwijl het emotionele uitputting vermindert. Studies suggereren zelfs dat nieuwsgierigheid mogelijk relevanter is voor het welzijn op het werk dan mindfulness.

Niet Alle Dimensies van Nieuwsgierigheid Leiden tot Geluk
Nieuwsgierigheid is geen one-size-fits-all concept; het omvat meerdere dimensies. Sommige aspecten van nieuwsgierigheid correleren positief met geluk en welzijn, terwijl andere dat niet doen. Het onderscheid tussen gevoelens van interesse (de wens om te weten omwille van het weten) en gevoelens van deprivatie (de frustratie van het niet weten) is cruciaal.

Bijvoorbeeld, “Vreugdevolle verkenning” (joyous exploration) wordt geassocieerd met hogere niveaus van geluk en betekenis in het leven, terwijl “Deprivatiegevoeligheid” (deprivation sensitivity) de sterkste correlatie vertoont met angst. Het begrijpen van deze dimensies kan helpen bij het op maat maken van interventies om geluk effectief te bevorderen door nieuwsgierigheid.

Nieuwsgierigheid Versterkt Geluk en Vice Versa
Geluk en nieuwsgierigheid hebben een wederzijds versterkende relatie. Geluk verbetert cognitieve flexibiliteit, creativiteit en optimisme, terwijl nieuwsgierigheid leren, groei, verbinding met anderen en het vinden van betekenis in het leven bevordert. Recente onderzoeken geven aan dat nieuwsgierigheid werkgerelateerd gedrag bevordert dat prestaties faciliteert en positieve emoties (geluk) oplevert.

Tips voor Individuen om Hun Nieuwsgierigheid te Ontwikkelen voor Geluk
Om de kracht van nieuwsgierigheid voor geluk op het werk te benutten, kunnen individuen proactieve stappen ondernemen die in lijn zijn met verschillende dimensies van nieuwsgierigheid, waaronder intellectuele nieuwsgierigheid, interpersoonlijke nieuwsgierigheid en intrapersoonlijke nieuwsgierigheid. Deze dimensies bieden unieke paden naar het verbeteren van het werkgeluk:

1. Intellectuele nieuwsgierigheid: Deze dimensie draait om een dorst naar kennis en het verkennen van ideeën. Omarm intellectuele nieuwsgierigheid door kansen voor leren en groei binnen uw functie te zoeken. Volg workshops, lees breed en neem deel aan inspirerende discussies met collega’s.

2. Interpersoonlijke nieuwsgierigheid: Het opbouwen van sterke relaties heeft vaak zijn wortels in interpersoonlijke nieuwsgierigheid, de wens om anderen op een dieper niveau te begrijpen. Bevorder dit door actief te luisteren naar uw collega’s, open vragen te stellen en oprechte interesse te tonen in hun perspectieven en ervaringen.

3. Intrapersoonlijke nieuwsgierigheid: Zelfbewustzijn en zelfreflectie dragen bij aan persoonlijke groei en geluk. Besteed tijd aan intrapersoonlijke nieuwsgierigheid door regelmatig te reflecteren op uw eigen handelingen en manieren om te verbeteren als leidinggevende, partner of collega.

Naast deze dimensies, overweeg deze extra tips:
4. Nieuwsgierigheidsdagboek: Houd een nieuwsgierigheidsdagboek bij waarin u vragen, interesses en observaties noteert. Bekijk en exploreer deze notities regelmatig om nieuwe inzichten en ideeën op te wekken. Een goede dagelijkse praktijk is om na te denken over drie positieve aspecten van uw werk of dag.

5. Interdisciplinair leren: Breid uw intellectuele horizon uit door onderwerpen uit diverse vakgebieden te verkennen. Het verbinden van ogenschijnlijk niet-gerelateerde ideeën kan leiden tot innovatieve oplossingen en een verhoogd gevoel van nieuwsgierigheid. Verken kennis op gebieden waarin u zichzelf als beginner beschouwt. Koop het boek ‘naast het boek dat je wilt kopen’.

6. Samenwerkingsprojecten: Werk samen met collega’s aan projecten buiten uw gebruikelijke scope. Dit exposeert u niet alleen aan nieuwe ideeën, maar bevordert ook interpersoonlijke nieuwsgierigheid en teamwork.

7. “Nieuwsgierigheidsdonderdagen”: Wijs één dag per week toe om nieuwe ideeën, projecten of ervaringen te verkennen. Geef uzelf toestemming om één dag per week ‘groot te gaan’ in nieuwsgierigheid.

8. Vraag om feedback: Stel uzelf regelmatig de vraag: “Wat kan ik doen om een betere leidinggevende/partner/collega te zijn?” Nog beter: vraag anderen hoe u het doet. Wanneer deze vraag met positieve intentie wordt gesteld, zal dit uw relaties verbeteren en waardevolle inzichten opleveren.

9. Mindfulnesspraktijken: Integreer mindfulness-technieken in uw dagelijkse routine om intrapersoonlijke nieuwsgierigheid te bevorderen. Mindfulness kan u helpen uw gedachten en emoties beter te begrijpen, wat persoonlijke groei en geluk bevordert.

Deze strategieën, afgestemd op verschillende nieuwsgierigheidsdimensies, kunnen individuen helpen nieuwsgierigheid op de werkplek te cultiveren, wat uiteindelijk bijdraagt aan een gelukkiger en bevredigender professioneel leven.

Samenvattend
Nieuwsgierigheid biedt tal van voordelen voor organisaties en kan een pad zijn naar het verbeteren van geluk op het werk. Het opbouwen van een nieuwsgierige werkcultuur omvat consistente, kleine en regelmatige acties. Nieuwsgierigheid heeft het potentieel om een bloeiende en vreugdevolle werkomgeving te creëren die zowel werknemers als de organisatie ten goede komt.
Stefaan van Hooydonk
Oprichter van het Global Curiosity Institute
Auteur van: Pleidooi voor Nieuwsgierigheid op het Werk, Nieuwsgierig zijn als voorwaarde voor groei en success.
September 2013

dit artikel is een vertaling vanuit het Engels van een artikel dat op 13 September 2023 gedeeld werd op LinkedIn (https://www.linkedin.com/pulse/curiosity-key-happy-productive-workplace-stefaan-van-hooydonk/?trackingId=JM%2F5nXfnSdSyXPtuQ1Xg9w%3D%3D)

Meer inspiratie?

Gemiddeld 1x per maand houden we je op de hoogte van onze activiteiten en ontvang je inspirerende artikelen, interviews en filmpjes over (persoonlijk) leiderschap, Innovatief organiseren en organisatieontwikkeling.
Gratis in je inbox!

Meld je aan

Aftermovie Kennisfestivalweek

Word partner van Het Grootste Kennisfestival 2024 in Deventer

Interesse in een Eigen kennisfestival?

Neem contact op