het grootste kennisfestival VAN NEDERLAND

Oude-binnenstad deventer

16 september 2021 | 10.00 - 18.00 uur

65 sprekers | 5 ARTIESTEN | 10 podia | Food & drinks

Podium

Powered by Saminc
Capaciteit: 45 pers.

10:00 - 10:40

10:00

-

10:40

Rianca Evers

Samensturing als besturingsfilosofie

Als je ooit begonnen bent met een samensturingsproces in je organisatie, kan het haast niet anders of je hebt ontdekt dat het raakt aan alle processen en systemen. Je kunt niet een beetje aan Samensturing doen. Op het podium Samensturing in de praktijk zie je inspirerende voorbeelden van systemen als structuur, cultuur en leiderschap praktisch gemaakt door mensen die ermee werken in de praktijk. Rianca gaat in haar bijdrage in op hoe je die systemen effectief aan elkaar verbindt en met elkaar laat samen sturen. Want ja, het vraagt wat van je organisatie. Maar het is niet beginnen en maar zien waar het uit komt. Door goed richting te geven aan processen kun je zelfs in hoge mate uitkomsten voorspellen. Weten hoe? Dan zit je goed bij deze bijdrage.

Rianca Evers-den Ouden is organisatieadviseur en ontwikkelaar van het concept Samensturing als Organisatieprincipe. Zij zet zich in voor het creëren van gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen organisatielagen (management en medewerkers) met als resultaat bevlogen medewerkers, effectieve teams, waardevolle en inspirerende leiders en succesvolle organisaties. Vanuit een inspirerende visie en altijd verbonden met de mensen om wie het gaat, brengt zij deze duurzame en universele veranderprincipes met passie in de praktijk waar ze ook komt. Als founder van Kenniscentrum Saminc B.V. is het haar missie zoveel mogelijk mensen in staat te stellen de principes van Samensturing in de praktijk te brengen en daarmee de beweging naar gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen uitvoerders en beslissers steeds groter te maken.

“Rianca Evers trapt het Samensturingspodium af, maar er zijn nog veel meer interessante lezingen op het Samensturingspodium. Is de lezing van Rianca volgeboekt? Of ben je nieuwsgierig naar de andere lezingen? Bekijk dan het totale programma via deze link:

https://www.hetgrootstekennisfestival.nl/tegels_2021/samensturing/

Zoek de verdieping op met een online masterclass

Partners