Het grootste kennisfestival van noord nederland

15 september 2022

13.00 - 21.00 uur

Groningen

50 sprekers | 5 ARTIESTEN | 8 podia | Food & drinks


Share

Bertus Jeronimus

Zinvol werken en welzijn

Hoe hangt welzijn samen met persoonlijkheid? En hoe verhouden deze zich tot ons werk? Bertus deelt in een prikkelende  lezing zijn uitgebreide kennis vanuit onderzoeken naar welzijn in relatie tot werk.  Je hoort en leert meer over:
  • ervaren geluksgevoel in de tijd;
  • veranderingen met de leeftijd;
  • of en hoe je je geluksgevoel kunt vergroten;
  • welke invloed je persoonlijkheid hierop heeft en ….
  •  …. wat is geheime veerkracht eigenlijk?
Wat wordt jouw eerste stap in het vergroten van je welzijn in relatie tot je werk?  

Biografie

Bertus Jeronimus is ontwikkelingspsycholoog, universitair docent en onderzoeker aan de faculteit GMW van de RUG. Hij houdt zich bezig met persoonlijkheid en geluk. Wat hem fascineert aan geluk, is dat iedereen weet wat het betekent, maar er eigenlijk geen definitie voor te geven is. Want het betekent voor iedereen iets anders. Een kern interesse van Bertus is hoe mensen een omgeving vinden die past bij hun persoonlijkheid (“fit”) en gelukkig kunnen zijn ondanks psychische of lichamelijke klachten, die vaak chronisch zijn.  

Partners

Interesse in een Eigen kennisfestival?

Neem contact op